Peretītenira’a

Ua fariihia mai te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i roto i te roara’a hō’ē hora, i te monire iho nei i te Aora’i Elysée, e te Peretiteni no te Rapupirita farani, o Emmanuel  Macron. I roto i te mafatu no te tau’aparaura’a, e rave rahi mau parau tumu faufa’a rahi, mai te Fa’aaura’a no Elysée, te ‘Āfata Matie e aore a ia, te Farereira’a e te mau Fa’atere Haufenua no roto i te Forum no te mau Motu no Patitifa Apato’a. Ua ‘āpe’ehia’tu te Peretiteni Fritch e te Tepute Maina Sage e te To’ofa Nuihau Laurey.

 

« Te farereira’a e te Peretiteni no te Repupirita, e mea maita’i roa ia e te mau tau’aparaura’a  e mea matara roa », o ta te Peretiteni Edouard Fritch ia i fa’a’ite i to’na haerera’a’tu i rapae’au i te Aora’i Elysée.

 

Te fā rahi roa a te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, o te ‘ūmera’a mai ia i te Peretiteni Emmanuela Macron, ia ha’afaufa’a mai ‘ōia e rave rau mau pu’eparau faufa’a o te ha’ahia nei i teie nei : « Te mana’o nei vau i te ha’amaura’ahia te mau fa’aaura’a o tei rave a’enahia e te Haunui na roto i te mau Fa’aaura’a no Elysée. E te parau nei au, ua horo’a mai ‘ōia i tō’na ta’ato’ara’a no te ha’afaufa’a i te mau parau tumu rau », o ta te Peretiteni Fritch ia i ha’apapu mai.

 

Ua fa’ahiti ato’a na ta’ata e pti i te tupura’a no te COP 23 i Bonn mai te 6 e tae atu i te 17 no novema nei e tae noa’tu i te mau fifi no roto mai i te tauira’a o te reva i ni’a i te mau fenua no ‘Ōteania. Ua ani atu te Peretiteni Fritch i te Peretiteni Emmanuela Macron, ia farii mai ‘ōia e ia fararei atu ‘ōia e to tātou Peretiteni i te tahi mau Mero no te Forum no te mau Motu no Patitifa o te tere ato’a atu i Heremani o te hina’aro ato’a nei ia ‘ite i te pū’oira’a no te COP 21 : « Ua farii mai te Peretiteni no te Repupirita farani e farii maoti mau mai ‘ōia i te mau Fa’atere no te mau Haufenua no Patitifa i te ‘ōmuara’a no titema nei ».

 

No ni’a i te ‘Āfata Matie, ua ha’apapu mai te Peretiteni Macron e fa’a’ohipa mai te Haunui i te mau rave’a ato’a ia tupu ihoa te mau fafaura’a o tei ravehia na no te COP 21, ia fa’ata’ahia mai te reira mau faufa’a moni, no te ha’ara’a i roto i te parau no te ahura’a o te paraneta.

 

Ua ‘īriti ato’a atu te Peretiteni Fritch i te parau no te ‘ātomi. No ni’a i te ‘aufaura’a i te feia o tei ro’ohia e te mau ma’i ta’ero ‘atomi, ua ‘āmui ato’a mai te Peretiteni Emmanuel Macron i roto i te paraura’a mai e tera numera ha’iha’i roa no te mau ta’ata ma’i o tei ‘aufauhia, e ‘ere i te mea tano, e mea faufa’a ia ha’amaita’ihia te mau tatarara’a i te reira mau fifi. Ua fa’a’ite ato’a mai te Peretiteni Emmanuela Macron e ua farii ‘ōia ia fa’aō ato’hia te mau Ti’a Mana ‘Āuvaha no roto i na ‘Āpo’ora’a Teitei i Farani ei mau Mero i roto i te Tomite no te mau ‘Auavaha no te tuatapapa i te parau no te ‘aufaura’a i te feia ma’i. E te hope’a roa, ua fa’a’ite papu ato’a mai ‘ōia, e mea ti’a ihoa, ia ‘āmui mai te Haunui i roto i te ‘ōpuara’a no te Hō’ē Pū Ha’amana’ora’a i te Tamatamatara’a Tupita ‘Ātomi, e ia ravehia te reira na roto i te horo’ara’a mai i te Fenua o te Comar (Tomana no te Nu’u ‘IHitai) i roto i te Haufenua, o te rave atu i te tareni no te fa’anahonaho ha’amaita’ira’a i te reira tahua.

 

E fa’aturahia te Fa’aaura’a no Elysée

 

Ua fa’aite te Peretiteni no Porinetia farani, e te ‘Āfata Matie mai to’na faito e vaira i teie nei mahana, « ‘eita e tano fa’ahou ». Te mana’o ra te Haunei e ha’a na roto mai i te faito no ‘Ēuropa, o te horo’a mai i te mau faufa’a hau atu i te fa’ahiahia. E riro te reira ei fa’anahora’a fa’ahiahia no te ‘Āpo’ora’ahau no Porinetia farani, no te mea, « e mea rahi ta matou tapura ‘ohipa no te patura’a i te mau ha’apura’a ia tupu noa mai te mau ‘ati natura no to Tuamotu ma, e 27 tei roto i te mau ‘ōpuara’a, i teie nei mahana. E te ani nei matou i te tauturu a te ‘Āfata Matie », o ta te Peretiteni Fritch ia i ha’apapu mai.

 

No ni’a i te Fa’aaura’a no Elysée, e fa’aturahia ‘ōia : « ua ha’apapu mai ‘ōia ia mātou, mai tā’na i poro na i roto i te mau tau porora’a porotita no te ti’ara’a Peretiteni no te Repupirita, e fa’a’ohipa ‘ōia i te mau tuha’a ato’a no te reira fa’a’aura’a. O te reira te mea faufa’a rahi. », o ta te Peretiteni ia o te Haufenua i ‘oa’oa i te fa’a’ite mai.

I roto i te hi’ora’a a te Peretiteni Edouard Fritch, e mea faufa’a rahi ia ‘itehia  e tei roto noa anei te Peretiteni o te Repupirita i tera « noa ihoa varua, tera noa ihoa firotofo, no ni’a i te Fa’aaura’a no te mau ‘Ōpuara’a, no ni’a i te Fa’aaura’a no Elysée e no ni’a i te Ahura’a o te Paraneta. Hau atu i te reira, e mea maramarama maita’i ato’a tō’na ti’ara’a, ‘ēita e fa’ataui fa’ahouhia te porotita no te fa’ahotura’a o tā’na i poro na i roto i te porora’a mā’itira’a.

 

« Ua farerei atu mātou i te hō’ē Peretiteni no te Repupirita, o te pou mai i ni’a i te faito o te mau ti’a mā’itihia o tā’na e farii maira, e parau fa’ahiahia rahi mau te reira e te mauruuru rahihia e mātou »,o ta te Peretiteni ia no Porinetia farani i pū’ohu mai .

 

I te hopera’a te tau’aparaura’a, ua parau mai te Peretiteni Emmanuela Macron, e ua ineine roa ‘ōia no te tere mai i Porinetia farani. Te hō’ē tere farerei o te nehenehe mau e tupu i roto i te piti no te ono ‘āva’e no 2018.

 

I te mahana ma’a nei, e tae atu te Peretiteni Edouard Fritch i te Vaticana e e tau’aparau atu ‘ōia e te Papa François. Te ahura’a o te reva e te mau fifi o ta te reira e fa’atupu mai o te mau parau tumu ia no te mau tau’aparaura’a.