Peretītenira’a

Ua haere atu te Peretiteni Edouard Fritch i te mahana toru ra, i te Aora’i Rahi no Paris, i reira tō’na mata’ita’ira’a’tu na i te fa’a’ite’itera’a Gauguin, te Taotenui. Ua fariihia mai ‘ōia e Valérie Vesque-Jeancard, Fa’atere vahine rahi  tonohia no te Rurura’a a te mau Anavaharau haunui.

 

Ma te ‘āpe’ehia’tu e tā’na vahine, e o Patrick Howell e o Caroline Tang, te Ti’a o Porinetia farani , ua nehenehe roa i te Peretiteni e faito atu i te ro’o rahi o tei tu’i na roto i te reira fa’anahora’a ta’ere o te farii nnei i te mahana tata’itahi hau atu i te 6 000 rahira’a ta’ata mata’ita’i. E nehenehe na roto i te hahanira’ahia e te ta’ata, e ti’aturi, ia au i te paraura’a a Valérie Vesque-Jeancard, e roa’ahia hau atu i te 600 000 feia mata’ita’i i te ahiahi no te 22 no tenuare i mua nei, ia hope ana’e taua fa’a’ite’itera’a rahi ra.

 

Te hō’ē rahu’ara’a rahi

 

Arata’ihia e te Vahine fa’atupu fa’a’itera’a parau o Sandrine de la Houssière, ua taerehia te Peretiteni Fritch i ni’a i te tuha’a no te mau mahana i orahia mai e taua rahua ra i Tahiti e i Matuita mā, mai te 1 891 maira.

 

Ua fa’ahiahia roahia ‘ōia i te ‘una’una no te rahua ‘ōteania, te natura oraora e e hahanira’a o te huira’atira, ua ora na o Gauguin i te hō’ē tau no te fa’atupura’a tamau o tei fa’a’itehia mai na roto i te mau hoho’a penihia tu’iro’o rahi mai « I ni’a i te pae tahatai » e aore a ia « Te nave nave Fenua », tera ra, na roto ato’a i te huru no te papa’ira’a i tā’na puta « No’a No’a », te mau teramia e te mau nana’ora’a mai ia ‘Oviri. O te hō’ē ia Ao rahi o ta te Aora’i Rahi no Paris i fa’atupu fa’ahou mai na roto i te tano e te ‘āfaro.