Peretītenira’a

Tau hora rii noa i muri mai i tō’na taera’a’tu i Roma, i reira tō’na terera’a’tu na no te farerei i te Pāpa, ua tau’aparau atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana maha ra, e te Fa’aterehaunui  Matamua no Vanuatu, o Charlot Salwai, o tei tae tino ato’a atu i ‘Itaria, no taua ato’a farereira’a ra , e te mau Fenua Mero ato’a no te Forum no te mau Motu no Patitifa.

 

I roto i te reira farereira’a, ua tatara atu ihoa te Peretiteni Fritch i te mau tumu i fa’aoti  ai te mau ‘Āmuitahira’a Tū’aro no Porinetia farani ‘ēiaha e haere fa’ahou atu i roto i te mau Mini Ha’utira’a i Vanuatu i te hope’a no teie matahiti. Ua fa’a’ite papu atu te Peretiteni Fritch i te Fa’aterehaunui Matamua ; e ua putapu roa ‘ōia i te fa’aotira’a e te upo’o ‘eta’eta o te Tomite no te mau Ha’utira’a ,i te ‘orera’a e ha’afaufa’a e e fa’atura i te fa’aturera’a a Porinetia farani i roto i te tuha’a no te Tū’aro, e te reira, na roto ihoa i te tapa’ora’ahia e te Tomite no te mau Ha’utira’a i te hō’ē ‘āmuitahira’a o te ‘ore e nehenehe e ti’a atu no te Haufenua, no te mea ‘āita tō’na e mana o tei horo’ahia e te Haufenua. No te reira parau, ua ha’apapu mai te Fa’aterehaunui Matamua no Vanuatu, e te mau ta’ata o te nehenehe e ‘āmui atu i roto i te reira mau huru ha’utira’a tu’aro, e mea titauhia ihoa ei mau ‘Āmuiitahira’a o tei ‘ite manahia e to rātou Haufenua.