Peretītenira’a

Ua titau manihinihia mai te Peretiteni  Edouard Fritch e te mau Fa’atere Haufenua ato’a no te mau Motu no Patitifa, i te mahana pae ra, no te hō’ē tau’aparaura’a e Sergio Mattarella, Peretiteni no te Repupirita no ‘Ītaria. Ua tupu te reira farereira’a i te Aorai no te Peretiteni  i Quirinale.

 

Ua niu rahihia te mau ‘aitauira’a parau o te mau Fa’atere Haufenua e no te mau Fenua no Patitifa e te Peretiteni Mattarella i ni’a iho i te parau tumu no te mau tauira’a o te reva. No te reira parau, ua ha’apapu fa’ahou mai te Peretiteni Mattarella i tā’na turu papu i te mau Fenua Motu no Patitifa e ua faatumu fa’ahou mai ‘ōia i te ha’apapura’a mai i te faufa’a rahi no te mau Haufena o tei tu’urima ia fa’atura i te Fa’aaura’a no Paris no ni’a i te huru o tei matara mai na roto mai i te COP 21.

 

I muri mai i te reira farereira’a e te Peretiteni Mattarella, ua haere pa’ato’a  atu te mau Fa’atere Haufenua e te mau Fenua no Patritifa i te Pū no te Ti’amana ‘Auavaha no ‘Autertaria i Roma no te ‘āmui atu i roto i te hō’ē fariira’a o tei fa’aineine ‘āmuihia mai e te Ti’amana ‘Auvaha no ‘Auteraria i piha’iiho i te Pū Mo’a e te Ti’amana ‘Auvaha no ‘Auteraria i ‘Ītaria.