Peretītenira’a

Ua titau manihinihia mai te Peretiteni Edouard Fritch e te mau Fa’atere Haufenua no te Forum no te mau Motu no Patitifa ia haere atu e farerei i te Papa François, i te mahana ma’a ra, i te Vaticana.

 

Te mau mero no taua Tomite ra e mau Ti’ra ia no na Haufenua to’o’ahuru māhō’ē e no te mau fenua no Patitifa.  I mua i te Pāpā, e toru mau ti’a no te mau pupu mitoronetia, meranertia e porinetia o tei ‘orero atu. Ua fa’atumu atu rātou i te parau rahi e taua maua haufenua ra e mau fenua motu ra no Patitifa, o te fa’aruru atu ia na mua roa i te mau fa’a’inora’a o te mau tauira’a o te reva, e e mea fifi roa no rātou, ‘inaha, e ‘ere rātou i te mea pa’ari i mua i te parurura’a ia rātou iho, i mua i te nanura’a o te mau moana e i te mau pua’i nina o te mau mata’i rorofa’i. No te reira parau, ua riro ia te mana totiare o te Pāpā i roto i teie nei ao, ei reo hau no te paruru e no te poihere i to rātou mau motu.

 

I muri mai, ia tae i tō’na taime, ua parauparau ato’a mai te Papa François i te mau Fa’atere no te mau Haufenua e no te mau Motu. « Te mau tumu o tei tura’i ia tae mai i roto i taua ti’ara’a fifi ra, no te ‘arutaimareva, e mea rahi roa ia, o te mea pe’ape’a ia, e e rave rahi ato’a ho’i o ratou, e mea fa’atupuhia ia e te huru o te ta’ata, te ha’apa’o ‘orera’a e te rave noara’a mai i te tahi mau tapura ‘ohipa no te fa’a’ohipa i te mau faufa’a natura e te mau faufa’a ta’ata ma te ta’oti’a ‘ore, ‘inaha, ua pou roa’tu te reira i roto roa i te hohonura’a o te mau moana », o ta te Papa ia i fa’a’ite mai. Ua fa’a’ite mai te Papa François, e ua ‘ite ‘ōia i te ineine ‘ore e te mauha’a ‘ore a to tātou mau motu no te paruru ia tātou, tera ra, i te faufa’a ‘ona rahi ato’a no tō’na mau ‘una’una natura e ta’ere. Ua fa’aha’amana’o mai te Pāpā « e mea faufa’a rahi ia ravehia te hō’ē fa’aotira’a na to te ao ta’ato’a, te hō’ē auho’era’a na to te ao, e te hō’ē autahira’a na to te ao, no te hō’ē rave’a au ‘ōpere aumaite maita’ihia, o te ‘ore e vaiiho noa ia tau’a ‘ore noahia’tu na te hi’ara’a o te ‘arutaimareva natura e no te ‘ea o te mau taimoana i roto i te ‘ino, tu’atihia atu i ni’a i te hi’ara’a i roto i te ‘ino o te ta’ata e o te totiare o ta te ta’ata e ora nei i teie nei.

 

I tō’na pae, te mana’o ra te Peretiteni Fritch, o tei nehenehe na e tau’aparau ti’a roa’tu o ‘ōia ana’e e te Pāpā, e ua riro taua farereira’a ramai te hō’ē faufa’a ‘otahi roa, mai te hō’ē taime o te ‘ore ra e nehenehe ia fa’a’aramoinahia i roto i te orara’a o te hō’ē ta’ata teretetiano, i te mea ia, te vai ato’a ra i roto i te Papa François, te hō’ē puai e te fa’aro’o ‘oti’a ‘ore i te fa’ahiahia ra’a. Ua farii ato’a te Peretiteni Edouard Fritch i te ho’e uiuira’a mana’o na roto i te Ve’a a te Vaticana, te Osservatore Romano. Ua pū’ohu ‘ōia i taua uiuira’a mana’o ra, na roto i teie mau parau : « To Tātou Fare Hō’ēroa te Fenua, e faufa’a ia o tei horo’ahia mai e to tātou Fatu. Na ni’a i tō’ū ti’ara’a Teretetiano, tā’ū tareni porotita e tōtiare, e arata’ihia e taua hina’aro ‘ōtahi ra e te puai, maoti, te ha’apa’o maita’ira’a i te feia ha’iha’i, ma te tu’u i te ta’ata i te ropura’a no tā’ū mau mana’ona’ora’a. »