Peretītenira’a

Ua ’āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te ahiahi mahana maha ra, i roto i te hō’ē hotera no Puna’auia, i piha’iiho i te Fa’atere Rahi no te Faremoni Socredo, o Matahiti Brothers, e i te Peretiteni no te Tomite Fa’atere no te ’Āmuira’a no te ’Aufaura’a na te Ao a Taina, o Ge Huayong, i roto i te ’Ōro’a no te fa’ahaerera’a no te taime matamua roa i te Tareta ’āpi no te ’iritira’a moni e no te ’aufaura’a a te Pū Faremoni.

 

’Ōia mau, ua hina’aro te Faremoni Socredo e fa’anaho na tā’na mau Hoani, i te hō’ē Tareta ta’ata unuma ’āpi no te ’iritira’a i te moni e no te ’aufaura’a i tei ho’ohia mai, o te nehenehe e fa’a’ohipa i te fenua nei e i te ao nei i roto 162 rahira’a fenua. No reira, ua tu’urimahia hō’ē autaipera’a, i te tetepa 2 016 ra, i Shanghai, e te Tōtaiete Rahi te ’Āmuira’a no te ’Aufaura’a na te Ao nei, te hō’ē fa’aaura’a e nehenehe roa e fa’a’ohipahia te mau Tareta a te Socredo no teie mahana na te hō’ē Tareta tā’amu taietehia e te ’Āmuira’a no te ’Aufaura’a no Taina.

 

Te mau Tareta mai te huru no te « i ni’a i te reni », e ‘āmui mai ‘ōia i roto i te hō’ē ‘aufaura’a, i te hō’ē anira’a i te parau fa’ati’a mana ta’ue noa mai i te reiranoara’a ra taime o te ha’amanahia ia au i te faito e vaira i ni’a i tā’na numera moni. E piti fa’anahora’a to te reira rave’a no te ’aufaura’a o te tu’uhia atu : te Tareta ’unuma Socredo Matauhia e te Tareta Unuma Socredo Piru. Te monora’a e 47 000 ma tareta o tei fa’aturu’ihia i ni’a i te mau numera i raro a’e i te hi’opo’ara’a, o tei fa’anaho ato’ahia, no te hō’ē roara’a e toru matahiti.

 

Te reira Autaipera’a e te ’Amuira’a no te ’Aufaura’a na te Ao a Taina, numera hō’ē no te mau tareta faremoni iroto i te matete tinito, o tei haere ato’a mai e paturu ia ’iriti ato’ahia i te matete no te Fariira’a Ratere tinito no Porinetia farani.

 

Ua ha’apoupou te Peretiteni i te maurave’a o tei fa’a’ohipahia mai e te Pupu no te Faremoni Socredo no te ha’apapu i to’na aura’a e te ’Āmuira’a no te Taiete no te ’Āmuira’a no te ’Aufaura’a na te Ao a Taina, e te reira, a rave rahi mau matahiti i teie nei. Ua fa’atumu ato’a atu ’ōia i te faufa’a no taua rave’a ra ia matara taua reni ra no te Ao a te ’Āmuira’a no te ’Aufaura’a e te mau numera maitata’i o te tia’ihia i te pae no te manii rahira’a mai te mau ratere e te fa’ahotura’a i te fa’arava’ira’a faufa’a porinetia.