Peretītenira’a

No te Mahana araao no te mau ta’ata huma, ua pine te Peretiteni Edouard Fritch, i te tapati ra, i te Feti’a Hanahana no Tahiti Nui, i ni’a e to’omaha mau ta’ata o tei ha’a rahi noa mai na no te tuha’a o te mau huma : o Pia Avvenenti, o Pauline Mou’a, o Gérald Lucas e o Henriette Kamia.

 

I roto i tā’na ‘orero, ua fa’atumu te Peretiteni i ni’a i te faufa’a no taua mahana ra. Te Mahana Araao no te mau ta’ata huma, o tei fa’ahanahana noahia mai i te mau matahiti ato’a i te 3 no titema, na roto i teie nei ao, mai te matahiti 1992 maira.

 

« Ua hina’ aro vau e ‘āmui tātou i roto i te fa‘ahanahanara‘a i te Mahana no te Ao o te mau ” Ta’ata fa’ahiahia ta’a-è » no te fa‘a’ite i te ‘itera’a o te Haufenua i te tauto’ora’a o te mau ta’ata tamoni ‘ore , o te mape’e nei e o te tauturu nei i te mau ‘utuafare fetii o te mau ta’ata e huma to rātou. Na roto i ta rātou mau ha’ara’a, raua noa’tu e ta’a-è noa’tu ta te tahi i ta te tahi, o te fa’a’ite maira ia i te tōtaiete o ta tātou e hina’ aro nei e fa’ahotu», o ta te Peretiteni ia i parau mai.

E ua tamau mai a te Peretiteni i te paraura’a : « Teie tauto’ora’a ta te ‘Āpo’ora’ ahau no te paruru i te hō’ē totaiete autahi o te ‘iriti maira i te hō’ē porotita ‘āmui no te huma o te fa’atopa i te mau paruru tafifi rahi roa i ‘ananahi ra no te tomo na roto : ua horo’a mai te mau fa’anahora’ a o te utuutura’a i te mau rave’a ‘āpi no te mape’era’a i te mau huma ; te nominora’a i te hō’ē ti’a tonohia no te mau fa’aterera’ahau  no te arai vavao i te ta’ato’ara’a no te mau tapura ‘ohipa a te hau e a te unuma o tei riro ei mea faufa’ a no te fa’atu’ati’atira’a i te mau tapura ‘ohipa ato’a ; te ‘ūputa natireva a te hau o tei fa’a’ohie i te mau ha’amaramaramara’a ; te fa’ ahepora’ a e ia horo’ahia te ‘ohipa na te mau rave ‘ohipa huma i roto  i te mau piha toro’a a te hau, o tei fa’arahi mai i to rātou pea no te ora’a i ni’a i te hō’ē toro’a ‘ohipa e te hope’a, te hi’o fa’ahoua’a e fa’arava’i i te fa’aturera’a  no te tauturu i te huma, o te fa’aoti mai i te hō’ē fa’anahora’a tapura ‘ohipa no te fa’aora’ a tōtiare o te mau ta’ata e huma to ratou ».

 

« Ua papu to matou mana’o no te tamau i te tura’i ia nu’u noa’tu a i mua te tapura ‘ohipa o ta ‘ōutou i ha’amata mai i te fa’ahaere no te ha’apapu i te ha’a a te hau. I muri mai i te fa’atumura’ahia te mana’o o te mau ‘aito a te hau e a te tōtaiete tivira, e mea titauhia mātou ia fa’a‘a’ ano atu a i ta mātou mau tareni. No reira, ua ani atu vau i te Fa’aterehau  no te mau Autahira’a ia hi’opo’a vave mai i te mau rave’a no te hō’ē ta’ata huma ‘iteahia e o te fana’o i te hō’ē ti’ara’a ‘ohipa tano, ia nehenehe ‘ōia  mua nei, ia ‘āpapa  ‘āmui i tāna mau tauturu COTOREP e tā’na moni rave ‘ohipa no tō’na tihepura‘ahia », o ta te Peretiteni ia i fa’a‘ite mai.