Peretītenira’a

Ua ha’aputuputu mai te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch e te Tomitera Teitei no te Repupirita, o René Bidal, e 4  (maha) mau pū ‘ohipa no te hi’opo’ara’a i te mau ‘ōpuara’a rarahi paturu faufa’a moni ti’apitihia mai e te Haunui no te matahiti 2018 :

 

-          Te Tomite Pairati no te Fa’aaura’a no te mau ‘Ōpuara’a 2015-2 020 no ni’a i te mau fa’ahotura’a e ō i roto i te tahua no te mana o Porinetia farani ;

-          Te Tomite Pairati no te Toru o te Mauha’a Faufa‘a Moni, no ni’a i te mau fa’ahotura’a faufa’a rahi  roa a’e  i te  pae no te hamanira’a i te mau poromu, no te mau uahu, no te mau tahua taura’a manureva e no te parurura’a i mua i te mau pape ;

-          Te Tomite Pairati no te Fa’aaura’a no ni’a i te Fa’ahotura’a i te tuha’a no te amora’a i te ha’amau’ara’a o te ta’ata ma’i ro’ohia e te mariri ‘ai ta’ata (fa’aaura’a parauhia « ma’i mariri ‘ai ta’ata » : te fafaura’a a te Peretiteni no te Repupirita o tei ‘o’omohia i roto i te Fa’aaura’a no Elyséée) ;

-          Te  Tomite hi’opo’a i te turura’a a te Haunui i te mau Patura’a i te mau Fare Ha’apiira’a a te hau no te Tuarua (fa’aaura’a «  Ha’apiira’a »).

Ia ‘āmui ana’ehia te ta’ato’ara’a, tei  ni’ a te reira mau tapura ‘ohipa i te faito 16,7 miria farane, piri i te 10 miria farane na te Haunui.

 

I ‘o atu i te mau numera tia’ihia i ni’a i te mau porotita a te hau, te reira mau tino moni e ‘iriti mai ia i te faito o te mau Matete a te hau hotu rahi na te mau taiete ‘ohipa no te fenua nei. No reira, te mau faufa‘a moni o te fa’aōhia mai i roto i te fa’arava’ira’a faufa’a a Porinetia farani, e haere mai ia, i roto i te mau ‘āva’e i mua nei, e paturu i te mara’ara’a e e fa’atupu e rave rahi mau hanere ti’ara’a ‘ohipa.

 

Ua hina’aro to’opiti ato’a ra, te Tomitera Teitei e te Peretiteni no Porinetia farani e fa’atumu i te ha’ara’a a te mau pū ‘ohipa ma to rātou ta’ato‘ara’a i roto i te fa’atupu hotura’a i te mau tapura ‘ohipa mai 2015 maira i ni’a i te Fa’aaura’a no te mau  ‘Ōpuara’a.

 

No te reira huru hoho’a, te patura’a e 55 mau nohora’a totiare i Vaitupu 2, i Paea, o tei ha’amatahia mai i te piti ra no te ono ‘āva’e no 2015, te fatata roa maira i te oti e rave rahi atua mau nohora’ a o te ‘ōperehia i roto i te matahiti 2018.