Peretītenira’a

Ua peretiteni ti’a-piti mai te Tomitera Teitei, René Bidal, e te Peretiteni no Porinetia farani,  o Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana pae ra, i te Peretitenira’a, i mua e rave rahi mau Tavana ‘Ōire, hōēputuputura’a ‘ohipa fa’ata’a ta’ato’ahia no te mau parau o te mau ‘Ōire.

 

Tapa’ohia i roto i te fa’anahora’a no te mau ‘Āpo’ora’anui no te mau Ara-Moana e tu’atira’a no te mau tapura ‘ohipa ‘ihi rave’a ‘aravihi o tei ravehia mai na e te hōēpupu mana ma’itihia e mau fa’atere no te mau ‘Ōire, te mau Tavaa ‘Ōire, arata’ihia e te Peretiteni no te ‘Amuitahira’a Fa’ahotura’a i te mau ‘Ōire no Porinetia farani (AFO-Pf=SPC-Pf), o Cyril Tetuanui, o tei vauvaumai hau atu i te rahira’a ta’au mau ‘apiparau mana o tei tai’o mai i ta ratou mau tia’ira’a e ta ratou mau anira’a ‘opuara’ a no te fa’ahotu i to ratou mau ‘Ōire.

 

No reira, ua ta’ati autaipehia te mau ‘Ōire e te mau Ara-Moana na roto i te araivavaora’a a to rātou Peretiteni no te AFO-Pf (SPC-Pf), Mero no te Tomite no te fenua nei no te rarani ‘avei’ara’a. Ua titau manihinihia mai rātou e ti’a tata’i tahi atu i ni’a i te mau ‘iri ‘amura’a menemene e i te mau rurura’a huira’atira fa’atupuhia mai te ‘ātopa maira i ma’iri.

 

I roto i te mau parau rarahi i fa’ahitihia te parau no te ‘ohipa fenua, te fa’atauira’a i te uta’a e aore a ia, te ha’apiipiira’a i te feia fa’atere e te mau rima rave ‘ohipa o tei tiani mai i te tau’ara’a’tu te Tomitera Teitei e tePeretiteni no Porinetia farani, ia rātou.