Peretītenira’a

Ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te mahana pae ra, i te ‘Ati-Marara Marite o Donna L. Cottrell, Fa‘atere Vahine no te Nu’u e ‘ohipa nei no te mau tu’ati’atira’a e te mau autaipera’a o te mau nu’u (JIATF To ‘O’a o te Rā), o tei ‘āpe’ehia mai e te ‘Ati-Marara Denis Bertrand, Tomana Rahi Fa’atere i te mau Nu’u i Porinetia farani nei, Tomana no te tuha’a ‘ihi moana no Porinetia farani.

 

Fa’atere no te Hō’ēPū‘aravihi e vai i Hawaii i roto i te ‘arora’a i te tapiho’o ‘ere’erera’a i te mau rā’au ta’ero o ‘ōia te ha’apa’o i te Moana Patitifa, no ‘Atia, no to ‘O’a  te Rā, e tae atu i Marite Apato’a, i Hitia’a o te Rā. Ua fa’aite mai te ‘Ati-Marara Donna L. Cottrell i te maita’i no te autaipera’a e te Nu’u ‘Ihitai a Farani i roto i te ‘arora’a i te mau rā’au ta’ero e ua ha’apoupou mai ‘ōia i te ‘ohipa a te ‘Āua Muto’i farani, no to rātou fatatara’a e te mau Pūmana no te mau ‘Ōire e te mau Huira’atira i roto i te mau Ta’amotu.

 

Te reira autaipera’a fa’ahiahia i rotopu i te mau mau mana no te mau Fenua Marite e o Farani e o Porinetia farani, o tei fa’atupu, ei hi’ora’a, i te novema i mā’iri a’e nei, i te haruhia mai e 700 kirotarama « cocaine », i te atea noara’a 100 kirometara i te Apato’erau ia Sydney, e ua tape’a ato’ahia mai e toru tau ta’ata ‘ohipa ‘i’ino.

Ua ha’apoupou atu te Peretiteni i te reira autaipera’a ‘ohipa, ma te fa’a’ite atu, e te taparahira’a fa’anahonahohia, te fa’a’ohipa nei ia rātou i te mau rave’a ‘aravihi no te utara’a i te mau rā’au ta’ero. Tei ni’a ho’i o Porinetia farani i te ‘e’a i rotopu, a tahi, e Marite Apato’a, e a piti, ia ‘Auteraria e  o    Niu-Terani, ua parau atu ‘ōia e ua ha’a noa mai na ‘ōia e e ha’apuai fa’ahou atu a ‘ōia i te ha’ara’a no te ‘aro i te reira ma’i fifi rahi.