Peretītenira’a

I te ahiahi mahana pae ra, ua fa’afa’a’ite te Peretiteni  Edouard  Fritch e te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau, i te Peretitenira’a, i te mau ‘aito no te fa’anahora’a matamua no te mau ‘Au’a no te Fariira’a Ratere.

 

Te rēno te fa’anahora’a fa’a’apihia maita’i roa a’e, ua horo’ahia’tu ia na Okeanos Pearl, te poti tino piti tura’ihia e te matini uira mahana i Porinetia farani nei, hamanihia e Soel Yachts, ‘are’ a te rēno te tauto’ora ‘a ‘eto-natura-ha’a, ua horo’ahia’tu te reira na Cocopoe Lodge. Te rēno te fa’anahora’a fariira’a ratere maita’i roa a’e no 2 017, ua mahere atu iai te tareni no te ta’ahira’a  pere’o’o. Te ‘Ohira’ a Tahiti, tere a te huira’atira (na roto ia Facebook) ua mahere atu ia, ia ‘Aito RAndo, ‘are’a te ’Aputara’a  Mafatu o te Tomite Hi’opo’a, ua haere atu ia e ha’apoupou ia Mo’orea Maori Ha’a’atira’a.

 

Fa’ahaerehia  mai i te tetepa i ma’iri a’e nei, ua tapa’ohia te mau ‘Au’āno te Fariira’a Ratere i roto i te hō’ēfa’anahora’a pautuutu maita’i niu pàpàhia i ni’a i teie poro’i  puai hope i muri nei : «O Tātou o Porinetia… O tātou te ‘Onara’a o te Fariira’a Ratere… Te Fariira’a Ratere O To Tātou ia ‘Onara’a ! ». « Te tauto’ora’ a a taua fa’ anahora’a matamua ra o te fa’ana’anataera’a i te hō’ēnoara’a ra taime, i te mau ti’a toro’a no te fariira’a ratere e te huira’atira no te fa’a’ite i te faufa’a e te raura’a o te hō’ētuha’a puai e te fa’atupu i te mau ‘opuara’ a rau, ma te mata’ite i te mau tauto’ora’ a fariira’ a ratere rave’ a fa’a’apihia », o ta te Peretiteni ia i fa‘atumu mai i roto i ta’na ‘orero.

 

« Te tu’u nei mātou i te mau Ta’ata Porinetia, te mau ‘Aito no te Fariira’a  Ratere, ‘oia ho’i, o ‘ōutou na, i roto i te mafatu no to tātou hotura’a o te ‘ore e nehenehe e fa’atupu, mai te mea, e ‘āita e mau vahine, e ‘āita e mau tane no teie nei Fenua. I teie ahiahi, e taime ia no tā’u ‘Āpo’ora’ahau, e  vau iho nei, no te parau atu ia ‘ōutou na, Mauruuru rahi roa e Mauruuru roa a, no to ‘ōutou tauto’ora’a ia matara mai, te ha’apoupoura’a i te huru no te maita’iraa o ta ‘ōutou mau tapura ‘ohipa, tata’itahi e aore ra rave ‘amuihia », o ta te Peretiteni a ia i parau fa’ahou mai.

 

«Ua tae ‘ae mai na te hotura’a e farerei ia tātou , hau i te 3 matahiti i teie nei, e te mau tauto’ora’a ‘ēita e ‘ore i te manuia rahi mai. Te hanihani rahihia mai nei to tātou Fenua e te mau ratere, no te tipae mai e no te tau mai. Te reira mau numera fa’aitoito rahi,au a’e ia te mau tauto’ora’a rotahi a te ta’ato’ara’a o te mau tuha’a », o ta te Peretiteni ato’a a ia i fa’a’ite mai. No reira, te tia’i fa’ahouhia nei te hō’ēmara’ara’a rahi i roto i te tuha’a no te ratere oriori mata’ita’i na ni’a i te mau manua i teie matahiti 2 018, tai’o piri i te 1 100 mau tipaera’a mai e te ra’i porinetia, te fa’ahina’aro rahihia mai nei, na roto i te taura’a mai i te ‘ava’e me 2 018 te manureva matamua roa a Farani Ninamu(French Blue), e i muri mai i te novema 2 018 o « United Airlines », ta’a’è noa’tu ia o Air Tahiti Nui e o Air France o te uta ato’a mai nei i te mau ratere no roto i te mau matete no ‘Europa māe no Marite mā

I te ahiahi mahana pae ra, ua fa’afa’a’ite te Peretiteni  Edouard  Fritch e te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau, i te Peretitenira’a, i te mau ‘aito no te fa’anahora’a matamua no te mau ‘Au’a no te Fariira’a Ratere.

 

Te rēno te fa’anahora’a fa’a’apihia maita’i roa a’e, ua horo’ahia’tu ia na Okeanos Pearl, te poti tino piti tura’ihia e te matini uira mahana i Porinetia farani nei, hamanihia e Soel Yachts, ‘are’ a te rēno te tauto’ora ‘a ‘eto-natura-ha’a, ua horo’ahia’tu te reira na Cocopoe Lodge. Te rēno te fa’anahora’a fariira’a ratere maita’i roa a’e no 2 017, ua mahere atu iai te tareni no te ta’ahira’a  pere’o’o. Te ‘Ohira’ a Tahiti, tere a te huira’atira (na roto ia Facebook) ua mahere atu ia, ia ‘Aito RAndo, ‘are’a te ’Aputara’a  Mafatu o te Tomite Hi’opo’a, ua haere atu ia e ha’apoupou ia Mo’orea Maori Ha’a’atira’a.

 

Fa’ahaerehia  mai i te tetepa i ma’iri a’e nei, ua tapa’ohia te mau ‘Au’āno te Fariira’a Ratere i roto i te hō’ēfa’anahora’a pautuutu maita’i niu pàpàhia i ni’a i teie poro’i  puai hope i muri nei : «O Tātou o Porinetia… O tātou te ‘Onara’a o te Fariira’a Ratere… Te Fariira’a Ratere O To Tātou ia ‘Onara’a ! ». « Te tauto’ora’ a a taua fa’ anahora’a matamua ra o te fa’ana’anataera’a i te hō’ēnoara’a ra taime, i te mau ti’a toro’a no te fariira’a ratere e te huira’atira no te fa’a’ite i te faufa’a e te raura’a o te hō’ētuha’a puai e te fa’atupu i te mau ‘opuara’ a rau, ma te mata’ite i te mau tauto’ora’ a fariira’ a ratere rave’ a fa’a’apihia », o ta te Peretiteni ia i fa‘atumu mai i roto i ta’na ‘orero.

 

« Te tu’u nei mātou i te mau Ta’ata Porinetia, te mau ‘Aito no te Fariira’a  Ratere, ‘oia ho’i, o ‘ōutou na, i roto i te mafatu no to tātou hotura’a o te ‘ore e nehenehe e fa’atupu, mai te mea, e ‘āita e mau vahine, e ‘āita e mau tane no teie nei Fenua. I teie ahiahi, e taime ia no tā’u ‘Āpo’ora’ahau, e  vau iho nei, no te parau atu ia ‘ōutou na, Mauruuru rahi roa e Mauruuru roa a, no to ‘ōutou tauto’ora’a ia matara mai, te ha’apoupoura’a i te huru no te maita’iraa o ta ‘ōutou mau tapura ‘ohipa, tata’itahi e aore ra rave ‘amuihia », o ta te Peretiteni a ia i parau fa’ahou mai.

 

«Ua tae ‘ae mai na te hotura’a e farerei ia tātou , hau i te 3 matahiti i teie nei, e te mau tauto’ora’a ‘ēita e ‘ore i te manuia rahi mai. Te hanihani rahihia mai nei to tātou Fenua e te mau ratere, no te tipae mai e no te tau mai. Te reira mau numera fa’aitoito rahi,au a’e ia te mau tauto’ora’a rotahi a te ta’ato’ara’a o te mau tuha’a », o ta te Peretiteni ato’a a ia i fa’a’ite mai. No reira, te tia’i fa’ahouhia nei te hō’ēmara’ara’a rahi i roto i te tuha’a no te ratere oriori mata’ita’i na ni’a i te mau manua i teie matahiti 2 018, tai’o piri i te 1 100 mau tipaera’a mai e te ra’i porinetia, te fa’ahina’aro rahihia mai nei, na roto i te taura’a mai i te ‘ava’e me 2 018 te manureva matamua roa a Farani Ninamu(French Blue), e i muri mai i te novema 2 018 o « United Airlines », ta’a’è noa’tu ia o Air Tahiti Nui e o Air France o te uta ato’a mai nei i te mau ratere no roto i te mau matete no ‘Europa māe no Marite mā