Peretītenira’a

Ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana ma’a ra, i roto i te ‘Ōro’a ‘Āvarira‘a i te Fare Purera’a ‘Oitumene a te PūUtuutura’a Ma’i no Porinetia arani, no Ta’aone ( CHPF=PUPF)- Te Aroha, i Pira’ e, i mua i te Fa’aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, te taote Jacques Raynal, e te tahi atu mau mero no te ‘Apo’ora’ahau e mau ti’a no te mau fa’aro’o rau.

 

E vahi ha’amorira’a te reira na te ta’ato’a o te mau teretetiano, mero no te mau fa’aro’o rau e no te mau ‘Etaretia rau o te haere nei i te Fare Ma’i no te mau rapa’aura’a e aore ra no te haere e farerei i te hō’ēfetii, e aore ra, no te farerei i te mau rima rave ‘ohipa o te PUPF (CHPF). E nehenehe taua Fare Purera’a ra e farii mai e 55 rahira’a ta’ata, o tei fa’ati’ahia i roto i te hō’ēarea ha’uri maita’i e te haumaru ho’i.

 

Ua ha’amatahia mai te patura’a i te titema i ma’iri a’e nei e te ‘Āpo’ora’ ahau, na roto i te mau faufa’a a te Haufenua iho, no te hō’ēfaito 110 mirioni farane. Ua fa’a’ite mai te Peretiteni  i tō’na ‘oa’oa rahi i te ‘otira’a mai i te hamanihia taua Fare Purera’a ra- Te Aroha, e nehenehe atu ai i te mau fetii, i te feia metua e te feia rave ‘ohipa o te PUPF (CHPF) e ‘āmui no te ha’amorira’a e no te tamahanahanara’a te tahi i te tahi, e te reira, ha’amata na roto atu i teie nau ‘Oro’a Hope’a Matahiti, te Noera e te Matahiti ‘ Api.