Peretītenira’a

Na roto i  te tere no te ‘āmuira’a’tu i roto i te ‘iritira’a i te Ta’uruanui a to Matuita mā, o te ha’amata a Monire i ni’a i te motu no Tahuata, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Fa’ahotu i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha, e te To’ofa Nuihau Laurey e te mau ‘Auvaha no Matuita ma i roto i te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te tapati ra, i ni’a i te motu no Hiva ‘Oa. Ua tere pa’ato’a atu rātou e mata’ita’i i te mau tahua ‘ohipara’a a te Haufenua.

 

Te tahua ‘ohipara’a o tei mata’ita’i matamuahia’tu e rātou, no te tāra’a ia i te poromu e vaira i rotopu i te tū’atira’a poromu no Hanaiapa e no Tapeata e to Motuua. O te hō’ē te reira tahua ‘ohipa i rave rotohia mai e te Fa’aterera’a o te mau Patura’a i ni’a i te hō’ē ateara’a e 2 kirometera no te faito faufa’a e 60 mirioni farane. ‘Āita ā i ōti atura te tāra’a i te reira tū’atira’a poromu. Te toe a ra piri i te 4 kirometera no te hamani.

 

I muri mai, ua haere atu te Tomite no te ‘Āpo’ora’ahau i ni’a i te tahua taura’a manureva no ‘Atu’ona, no te hi’o i te ti’ara’a no te mau tapura ‘ohipa no te ha’apa’arira‘a e no te fa’atano maita’ira’a i te papura’a o te tahua taura’a. Ua ‘iteahia mai e mea titauhia te reira mau tapura ‘ohipa, no te paruru i te reni paruru o te tahua taura’a, o te nehenehe e  hitoretore ‘afafahia mai na roto i te mau pape ua. Hau atu i te 300 mirioni farane no te amo i te mau ha’amau’ara’a no te reira tapura ‘ohipa faufa’a rahi. Ua hi’opo’a ato’a atu te Peretiteni Edouard Fritch, te ti’ara‘a i reira e patuhia mai ai te Piha hi’opo’ara’a i mua nei no te tahua taura’a manureva, o te hamanihia mai i mua iti noa nei.

 

I muri mai, ua haere atu te Tomite no te ‘Āpo’ora’ahau i ni’a i te uahu no Tahauku, o tei fana’o mai na i te ho’e fa’a’apira’a. E rave rahi mau tuha’a to te reira tahua ‘ohipara’a, te matameha’i, no ni’a ia i te tata’i fa’ahoura’a i te uahu no te faito e 330 mirioni farane, e te piti, no ni’a ia i te fa’anahonaho fa’ahoura’a i te uahu no te mau poti fa’a’ana’anatae, te mau poti uta horopatete e te mau poti rava’ai ‘ā’ahi no te rave i te mau tapura ‘ohipa no te faito e 410 mirioni farane.

 

Ei fa’ahopera’a, ua farerei atu te Peretiteni e tā’na Tomite, ia Marc Tarrats, o tei hina’aro e vauvau mai i te ‘ōpuara’a no te hō’ē poti no te fa’aorara’a na ni’a i te taimoana, te hō’ē ‘ōpuara’a o tei fa’ahiti noahia mai na, a rave rahi mau matahiti i teie nei, e o te ti’a roa ia tau’ahia’tu no tō’na faufa’a rahi i roto i te fa’ahotura’a i te mau tapura ‘ohipa ‘ihimoana i roto i taua Ta’amotu ra.