Peretītenira’a

No te mau Rurura’anui no te Ara-Moana, ua fāfāhia’tu na te mana’o o te Huira’atira no Porinetia farani, i roto i te ta’ato’ara’a o te mau Ta’amotu, na roto i te mau putuputura’ a huira’atira o tei fa’atupu ti’apitihia mai na e te Tomiterara’a Teitei e te Peretitenira’a no Porinetia farani e tae noa’tu i te mau ‘Ōire.

 

E hope te reira mau huru fāfāra’a mana’o no te huira’atira i te mahana toru nei 20 no titema na roto i te hō’ē putuputura’a huira’atira rahi o te tupu i raro a’e i te Fare ‘Ie Rahi i te Peretitenira’a, ha‘amata mai te hora 6 atu e te ‘ āfa i te ahiahi, e ‘āmui ato’a mai te Tomitera Teitei, o René Bidal e te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch.

 

Te titau manihinihia’tu nei te huira’atira ia haere rahi mai i taua putuputura’a faufa’a rahi, no te fa’a’ite mai i to’na reo.

Te mau tapura ‘ohipa o tei ravehia mai, e papa’ihia’tu ia i roto  i te Puta Ninamu o te riro mai ei ‘avei’a haere’a no te ‘ Āpo’ora’ahau Haunui no tera e Pae Matahiti e mauhia mai e ana te mana fa’atere.