Peretītenira’a

Ua horo’a te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i tā’  na mau poro’i  fa’atau aroha i te huira’atira.

 

E a’u mau hoa here,

Ua tapa’ohia te matahiti i mahemo atura e te tamau noara’ahia mai i te ha’amahuta i te fa’arava’ira’a faufa’a a to tātou nei Fenua. Ua maita’i mai te mau tapura ‘ohipa ato’ a e ua ‘ite mai tatou e haere noa’tu a i te maita’i roara’a’tu.

Ua ha’amau mai te ‘Āpo’ora’ahau i te mau rave’a no te reira fa’aho’i fa’ahoura’a mai i te ti’aturira’a.

Ua horo’a mai te reira tareni i te hotu. Ua tupu fa’ahou te ti’aturi i roto i te mau ti’a no te fa’arava’ira’a faufa’a, e ua hina’aro ratou e fa’ahotu fa’ahou no te fa’atupu i te mau ti’ara’a ’ohipa. Ua ho’i fa’ahou mai te tia’iturura’a.

Ua farerei atu na vau i te Fa’aterehaunui Matamua ia Edouard Philippe e i te Peretiteni o te Repupirita o Emmanuela Macron o tei ha’apapu mai ia’u, e tapiri noa mai te Haunui ia tātou e te Fa’aaura’a no Elysée no te fa’ahotu ia Porinetia farani o te riro ia ei ‘avei’a arata’ira’a ia tātou no te mau matahiti e haere mai nei I mua. E nehenehe roa ta tatou e hi’o ‘orama.

Ua ‘amui atu na tatou no te matahiti matamua roa i roto i te Forum no Patitifa na n’a I te to tātou ti’ara’ a ei Fenua Mero Hope. E tai’o ato’a i teie nei to to tatou reo ii piha’iiho i te mau reo o to tātou ma taea’e no Patitfa no te fa’a’ite i to tātou mau mana’ona’o i te mau fa’a’inora’a no te ahura’a o te reva.

Te Pāpa o tei farii mai na ia mātou i te ropura’a no novema ra, o tei fa’ aro’o mai na ia mātou e o ‘āfa’i ato’a atu ‘oia i ta tātou mau poro’i i roto i te mau fenua rarahi.

E vai noa te Metua mo’a ei paruru no te feia rii ha’iha’i. Ua ‘ite vau e i roto i tera mau matahiti i mahemo, ua hohonu roa te mau ‘aifaito ‘orera’a i roto i to tātou nei Fenua. Ua ‘ite vau e ua parahi roa te veve i roto i te hō’e pae no tatou.

E ‘ere te reira i te parau moemea. Te parau nei au ia ratou, o rātou tā ’u mana’ona’ora’a.

E tuha’ a na mātou no te ‘aro i te reira fati i roto  to tātou tōtaiete.

I te matahiti tata’i tahi, te fa’ata’a nei to tatou Fenua e rave rahi mau miria no te mape’e i te feia riirii ma te ‘imi e ha’amama i ta ratou mau utu’a. Teie ra, tei ‘o nei te parau mau : ‘eita e reira e rava’i no te fa’aho’i mai i te ‘aifaitora’a e i te parauti’a i roto i to tatou totaiete.

 

E mea itauhia ia fa’ataui i te rave’ a e te huru fa’anahora’a, ia manui rii mai. Emea ti’a ia tape’ a mai to tatou totaiete I te autahitra’a e te ‘opereperera’ a.

E na roto noa i te autahira’a e nehenehe ai ta tātou e e ha’a no te fa’aherehere i te rave’a no te ‘ea e no te ‘ananahi o te mau fa’atuha’ara’ a.

Ua fa’aoti te ‘Apo’ora’ahau e rave papu i te reira tareni. Ia ‘ora’ira’i noa tātou, o to tātou ia topatari. ‘ Oia mai, e mea mata’uhia te tauira’ a.

Tera ra, o te reira ta tātou tareni ‘amui roa, te ravera’a ‘amuira’a i te mau fa’aotira’ a no te tape’a noara’a i te hō’ēra’a, ia rapa’au noahia te ta’ ato’ara’ a, ia tauturu noahia to tātou mau ruhiruhia e ia roa’ a noa te moni tamarii a ta tatou mau hua ‘ai.

‘Eiaha tatou e fati i mua i te mau fa’ aterera’ a tahito. A hi’o ana’e e a fariu ana’e i ni’a i to tatou ’ananahi,  a ha’aputu ana’e I te mau ito aho ora papu.

A pe’e ana’e i te mau tino e mau mana’o ’api toratou ui te mau mahana tata’itahi, i te feia ’api o te fa’atupu i ta atou mau taiete ’ohipa o te ha’amau  to ratou ti’aturira’a i roto  t tatou otaiete.

A pe’e ana’e ia ratou o te ’aro no te here i to tatou ’Ai’ a.

‘Oia mau, a vai papu ana’e. Haere ana’e i mua e a tamau ana’e i te patu i to tatou fare ‘otahi, teie Fenua o tei riro ei mea faufa’a no tatou, to tatou Fenua.

E ‘au mau hoa here, ia maita’i e ia ‘oa’oa i teie mau ‘oro’a e ia Maita’i i teie Matahiti ‘Api 2 018, na roto i te mau haamaita’ira’a a te Hau, te ‘ Oa’oara’a e a te Hotura’ a.