Peretītenira’a

I te avatea mahana toru ra, ua tere atu te Peretiteni Edouard Frich, te Fa’aterehau ti’a’au i te Rorouira o Jean-Christophe bouissou, te Fa’aterehau no te Fa’ahotu i e mau hotu tumu, o Te arii Alpha, te Fa’ aterehau no te Patura’a, o Luc Fa’atau,  e te Fa’atere Rahi no te OPT (Pū Fare Rata e no te mau Taniuniura’a) o Jean-François, e mata’ita’i i te mau tamaumaura’a ‘ihi rave‘a ‘aravihi no te manua ra o Frugo Supporter.

 

Ua rave mai na te reira manua i te haruharura’a mai i te mau horo’a no te mau faitora’a i te hohonura’a o te taimoana e te huru iho o te mau raro hohonura’a moana i ni’a i te hō’ē ateara’a e 2 700 kirometera no te reni i te tu’ura’a no te niuniu na raro i  te moana o Natitua.

 

Na roto i te reira mau horo’a e nehenehe ai i te OPT (Pū Fare Rata e no te mau taniuniura‘a e ia Alcatel Submarine Networks ia ha’apapu i te reni hope’a no te hutira’a i te niuniu Natitua o te fa’a’ohipahia i te hope’a no 2018.