Peretītenira’a

Ua fa’aarahia mai te Peretiteni, i te mahana pae ra, e te Pū Utuutura’a Ma’i no Porinetia farani no Ta’aone, i te ‘ati o tei farereihia e te hō’ē taue’are’ a 18 matahiti, o tei reva atu na no te hō’ē tau fa’afa’aeara’a i te mau Motu Raroto’a ma, o tei ro’ohia e te hō’ē ‘ati poromu piti huira, o tei tape’ahia i roto i te Fare Utuutua’a Ma’i no Raroto’a. Te  auta ra taua taure’ are’ a i te mauiui rahi, i te mea, ua fati tō ‘na ivitua o tei ha’ aparuparu ia’na.

 

E titauhia nō’na e mea rū, i te mau rave’a rapa’aura’a fa’ahiahia atu o te ‘ore e vaira i  roto i te Fare Ma’i no Raroto’a. Hō’ē noa rave’ a, maoti, ia fa’aho’i rū mai ia’na i roto i te Pū Utuutura’a Ma’i no Porinetia farani no Ta’aone.

 

‘Āita ta te mau metua e rave’a, o te tumu ia i ti’aoro rū ai rātou i te Fa’aterera’a Fenua, ia farii e amo i te fa’aho’ira’a mai i ta rātou tamaiti, na roto i te fa’anahora’a tauturu FAS (Mau ‘Āfata Tauturu Totiare) a te Fa’aterera’a no te mau ‘Ohipa Totiare. No reira, ua reva atu te hō’ē manureva no te taiete Air Archipels, i te po’ipo’i mahana ma’a ra i Raroto’a, i ni’a i te reira manureva, te vaira hō’ē taote e hō’ē tuati ma’i tonohia e te Tauturura’a no ‘Europa. Te aura’a mau, e tae mai taua manureva ra i te ‘ōmuara’a no taua pae avatea ra i Tahiti.