Peretītenira’a

Ua ha’amata te Fa’aterera’a Fenua, i te tapati ra, i tā ’na pu’etau no te tere farereira’a i te mau fa’aro’o rarahi no Porinetia nei. Mai te mau ’ōmuara’a matahiti ato’a, e tere ihoa te Peretiteni Fritch, e te mau Mero no tā’ na ’Āpo’ora’ ahau e te mau Ti’ a no tā’ na Pae Rahi i roto i te ’Āpo’ora’arahi no Porinetia farani nei, e farerei i te mau ’Ētaretia no te fa’ahanahana i te Matahiti ’Āpi na roto i te pure.

 

I teie ‘ōmuara’a no 2018, ua ‘ōmua te Fa’aterera’a  Fenua i tō’na mau Tere Farerei na roto i te Purera’a Porotetani, o tei ‘iriti i tā’na hepetoma purera’a no te hō’ēra’a o te mau Teretetiano. Tei roto i te paroita no Tabora no Pira’e, to te Peretetini e tā ’na mau Fa’aterehau no tā’ na ‘Āpo’ora’ahau haerera’a atu. Te reira tapati, e Tapati ato’a no te ‘Epifania, ei fa’ahi’ora’a i ni’a i na ‘Arii Matoi e toru, o tei reva na e mā’imi i te Maramarama no te Parau mau.

 

Ua ha’amauruuru atu te Peretiteni i te ‘Ētaretia Porotetani Mā’ohi no tā’ na tapura ‘ohipa no te Feia ‘āpi e no te ‘utuafare fetii ihoa ra. Te farereira’a i mua nei e te mau ‘Ētaretia, e tupu ia i te Mahana piti, i roto i te ‘Ētaretia no te Autahira’a o te Metia i Fare ‘Ute.