Peretītenira’a

Ua vauvau te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘aua ha’a’atihia e tā’na ‘Āpo’ora’ahau, i te mahana piti ra, i tā ‘na mau poro’i fa’atau aroha i te feia papa’i ve’a no teie Matahiti ‘āpi 2018.

 

I roto i tā ‘na ’ōrero, ua fa’ ahiti mai te Peretiteni i te mau taime faufa’a rahi no te tau e haere maira no teie matahiti 2 018. Na mua roa, ua fa’aha’amana’o mai ’ōia, e titauhia te huira’atira porinetia e mā’iti mai i te mau ti’a ma’ititihia no te ’Āpo’ora’arahi no Porinetia farani e tae noa’tu i te fa’a’apira’ahia te ’Āpo’ora’ahau.

 

Ua ha’afaufa’a ato’ a mai o Edouard Fritch i te taera’a mai no te Fa’aterehaunui vahine no te Ara-Moana, o Annick Girardin, i te hope’a no te ’āva’e tenuare nei. ’Ōia mau, e haere mai te Fa’aterehaunui vahine e ’ōpani i te uiuira’a mana’o matara no ni’a i te mau ’Āpo’ora’a merohope no te Ara-Moana, o tei rave hia mai na i roto i na Ta’amotu e 5 , e nehenehe ai e ha’amau i te hō’ē arati’a ’avei’a no te fenua nei, ma te ha’afaufa’a i tō’na mau ta’a-è-ra’a i piha’iiho i te ’Āpo’ora’ahaunui.

 

Ua fa’a’ite mai te Peretiteni e te hina’aro ra ’ōia e fa’a’ite i te Fa’aterehaunui vahine i te faufa’a rahi no te mau parau no te fariira’a ratere e no te tuha’a no te fa’arava’ira’a faufa’a moana porinetia, o tei riro ei mau matini faufa’a no te mau fa’arava’ira’a faufa’a a te Fenua. Ua fa’ahiti ato’a mai ’oia i te mau aura’a e te Haunui no ni’a i te mau ’opuara’a e te mau fifi no Porinetia farani.

 

Ua fa’atumu ato’a te Peretiteni i ni’a i te faufa’a no te ho’i fa’ahoura’a mai te papura’a porotita o te ha’afaufa’a ia i te aratora’a o te mau ’ōpuara’a no te fa’ahotura’a ’ōia ho’i no te ha’amahutara’a i te fa’arava’ira’a faufa’a. Ua fa’a’ite ato’a mai ’ōia, e te ha’amatara’a i te ’ōmuara’a no te mau tapura ’ohipa no te fa’a’amura’a i’a a Tahiti Nui Hotu Ma’a no te Moana, i Hao, ua ha’apapuhia mai mai te reira no te ’ava’e i mua nei. Hau atu i te reira, te mau ’ona fa’ahotu o te tape’ahia mai no te Mata’ina’a Tahiti, e ’iteahia rātou hou te hope’a no te ’āva’e mati i mua iti noa nei, e te reira ma te fa’atura i te mau fa’aturera’a no te mau matete a te hau.

 

Hau atu i te reira, ua fa’aha’amana’o ato’a mai o Edouard Fritch e i te 2017 ra, ua fa’ataui te ’Āpo’ora’ ahau i te Ture no te ’Ohipa, no te horo’a i te parurura ’a i te pae rahi no te feia papa’i ve’a, na roto i te fa’aora’ ahia mai te mau fa’aturera’ a no te horo’ara’a i te mana e i te mana’o. Ua fa’aha’amana’o ato’a mai ’ōia ia mataara te feia papa’i ve’a, no ni’a i te ha’apurorora’a i te mau parau ’āpi hape na ni’a i te mau reni rorouira (fake news), no te fa ’ahapa i te ’Āpo’ora ’ahau, ma te ’ore e nehenehe i te ’Āpo’ora ’ahau e fa’atiti’aifaro atu i te reira mau parau hape.

 

Ei fa’ahopera’a, ua hina’aro te Peretiteni e fa’a’ite i te mau ve’a i te aura’a no ta ’na tapura ’ohipa no te huira’atira. Ua tapi’i te reira i ni’a iho i te fa’ahotura’a i te faufa’a rahi no te ta‘ato’ara’a e i te maita’i ’āmui no te Fenua. « E Peretiteni ato’a vau no te mau Porinetia ato’a no te mau Ta‘amotu ato’a. E hina’aro vau e fa’aora i te reira titaura’a. ‘Ēita vau e hina’aro e ia riro noa vau ei Peretiteni noa no te hō’ēpupu iti »,  o ta Edouard Fritch i pū’ohu mai. ‘ Ōia mau, ua ha’apapu mai te Peretiteni i tō’na hina’aro papu no te pahono i te mau titaura’a a te mau Tavana ‘Ōire ato’a, ma te ‘ore e mā’iti i to rātou ‘ū e i ta rātou titeti porotita. No te reira, e tere atu ‘ōia i teie hepetoma i ‘Arutua, e i te hepetoma i mua nei,  ’Uturoa e tae noa’tu i Taputapuātea.