Peretītenira’a

I te ahiahi mahana piti ra, ua tere atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu na e rave rahi mau mero no tā na ‘Āpo’ora’ahau, te mau ti’a no roto i na ‘Āpo’ora’a Teitei no Paris e te mau  ‘Auvaha no te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, i roto i te purera’a i fa‘aineinehia mai e te Autahira‘a no te Metia i roto i ta rātou Hiero no Fare ‘Ute.

 

I muri a’e i te mau poro’i fa‘atau aroha i tai’ohia mai e te Peretiteni vahine no te Autahira’a no te Metia o tei ‘itea noahia i raro a’e i teie i’oa Sanito, ua parauparau atu te Peretiteni Edouard Fritch na roto i te ha’ amauruurura ‘a atu i te ‘Ētaretia no tā  ‘na mau pure no te tauturu i te Feia Fa’atere i to tātou nei Fenua e i to teie nei Ao.

 

Ua ha’amauruuru ta’a-è atu ‘ōia i taua ‘Ētaretia ra no te mau tapura ‘ohipa ato’a o tā’na e rave ra no te feia ‘āpi e no te ‘utuafare fetii porinetia. Ua fa’atae ato’a atu te Peretiteni i tā’na mau poro’i fa‘atau aroha i te ta’ato’ara’a no te mau mero no te Autahira’a no te Metia.