Peretītenira’a

Ua hina’aro papu te Peretiteni Edouard Fritch e tā’na ‘Āpo’ora ‘ahau e ha’apoupou i te faito rahi fa’ahiahia o te potii horue porinetia ra,  o Vahine Fierro, o tei haru mai i te mahana toru ra, i ‘Auteraria, i te Ti’ara‘a ‘Aito Taure’a no te Ao no te Horue WLS (Tata’ura’a  no te Ao no te Horue).

 

Ua matara hanahana maita’i na, o Vahine Fierro,  i roto i te hatuara’a hope’a no taua tata’ura’a ra na roto i te haru  papitira’a mai i te faito tai’o a tō’na ‘ēnemi, te Poti Hawaii ra o Summer Macedo, o tei haru atu i te ti’ara’a piti.

 

Fanauhia ‘ōia i Huahine, 18 noa iho matahiti to Vahine Fierro. Ua ha’amata mai ‘ōia i te horue i te 5 ra‘a o tō’na matahiti, e ua ha’amata mai ‘ōia i te tata’u i te 10 noara’a o tō’na matahiti. ‘Āita i maoro a’e nei, ua haru ato’a mai na ‘ōia i te ti’ara’a ‘Aito no te Honu no te Roto Tata’ura’a  ’Aravihi, i te ’ātopa i mā’iri a’e nei, i Hawaii.

Ua hina’aro te Peretiteni Edouard Fritch e Fa’aterehau ato’a ho’i no te mau Tu’aro e tā na  ‘Āpo’ora’ahau e fa’ateniteni maita’i i taua potii horue ‘āpi roa ra, o tei amo i ni’a i te ro’o o Porinetia ia ‘ana’ana ato’a ‘ōia i roto i te mau tata’ura’a no te Ao e o te mau ra i te hō’ē ‘ananahi fa’ahiahia i mua ia’na.