Peretītenira’a

Ua tau’aparau te Fa’aterehaunui vahine no te mau Ara-Moana, o Annick Girardin, o tei tae mai na i taua ihoa po’ipo’i ra i Tahiti, no te hō’ē tere hanahana no te roara’a e pae mahana, e te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te po’ipo’i tapati ra, i te Peretitenira’a, i mua ato’a i te Tomitera Teitei, o René Bidal.

 

Ua riro te reira farereira’a ei taime no te ‘aitauira’a parau no ni’ a i te mau ‘avei’a fa’arava’ira’a faufa’a a te Haufenua e no ni’a i te mau fifi natihia i ni’a i te mau huru ta’a’-è-ra’a o Porinetia farani, i te pae ihoa ra no te iho hiro’a fenua. I roto i taua tau’aparaura’a ra, ua tu’u ato’a atu te Peretiteni i mua, i te mau pu’eparau no te Parurura‘a Totiare ‘Āmui ( PTA=PSG)  e no te Fa’a’orera’a tute, no te reira parau e hina’aro noa ai te Haufenua e ani i te tauturu a te Haunui e a te Fa’aterehaunui no te mau Ara-Moana.

 

I roto i te reira tere hanahana, e ‘iriti ato’a atu o Edouard Fritch i mua i te Fa’aterehaunui vahine i te huru no te mau ‘Āpo’ora’anui no te mau Ara-Moana. Ua hope mai te mau putuputura‘a huira’atira no ni’a i te reira mau ‘Āpo’ora’anui  no te mau Ara-Moana, na roto i na Ta’amotu e pae no Porinetia, i te ‘āva’e titema i ma’iri a’e nei. E vauvauhia’tu te mau numera no taua mau tapura ‘ohipa ra, i te mahana toru, i Papeete , i roto i te rurura’a a te Tomite Arata’i.

 

E ‘āpe’e atu te Peretiteni i te Fa’aterehaunui vahine no te mau Ara-Moana i roto i te reira mau tere i Matuita mā e i Tuamotu-Ma’areva mā, ia nehenehe ia fa’ahitihia, i ni’a i te tahua, te mau parau tumu, o tei vauvauhia’tu na  i ni’a ia Annick Girardin, i roto i taua tau’aparaura’a ra.