Peretītenira’a

I te po’ipo’i mahana toru ra, ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te Peretiteni no te ‘Āmuitahira’a nui a te mau Ta’atira’a ‘Utuafare Tatorita (ANTUT=CNAFC), o Jean-Marie Andres, te Fa’atere nui no te mau Ta’atira’a ‘Utuafre  Tatorita (TUT=AFC) no te Ara-Moana, o Joseph Bodet, e te Peretiteni  vahine no te Ta’atira’a ‘Utuafare Tatorita no Porinetia, o Marie-France Frémy.

 

Na roto i tā’na tareni tonohia mai, tei Porinetia farani nei, no te taime matamua roa o Jean-Marie Andres, e no te pitira’a no te taime o Joseph Bodet, ua tau’aparau raua e te  Peretiteni i te mau parau rarahi o te tōtaiete no ni’a ihoa ra i te ‘Utuafare.

 

Ua tae ato’a te mau ‘aitauira’a mana’o i ni’a i te parau no te fanaura’a, no te mau ‘utuafare hō’ē ana’e metua, e te vaira’ a te natirara i rot i te mau ‘utuafare fetii, i Farani e i Porinetia  nei. Ua tō’a’ati te mana’o o te ta’ato’ara’a, e ua fa’atupu te reira i te fifi i roto i te mau ‘utuafare fetii, no te mau tumu e rave rau ra.

 

Ua ‘iriti ato’a te Peretiteni Fritch i te mau fafara’a, te mau fifi e te mau tatarara’a i mana’ohia mai no te tūtāra’a e no te mape’era’a i te mau ‘utuafare fetii porinetia i te pae no te araira’a e no te fa’aarara’a.