Peretītenira’a

Ua fariihia’tu te Piha Fa’atere o te Tomite a te mau Vahine no Porinetia, i te mahana maha ra, e te Peretiteni  Edouard Fritch. I roto i te reira farereira’a auhoa e te mahanahana maita’i, ua vauvau mai te  Peretiteni vahine o te Tomite a te mau Vahine, o Chantal Galenon, e piti ‘ōpuara’a i mua i te Peretiteni  Fritch.

 

No ni’a te ‘ōpuara’a matamua i te fa’ahanahanara’a i te Mahana no te Ao o te Vahine i mua iti noa nei, i te 8 no mati. No te reira ‘ōro’a, ua hina’aro te Tomite a te mau Vahine e fa’atupu e 3 mahana tau’aparaura’a no ni’a i te parau tumu no te mau hamani ‘inora’a e ravehia nei i ni’a i te mau vahine. Na roto i te  anira’a a te Tomite a te mau Vahine, e te fariira’a a te Peretiteni Fritch, e tupu ia te reira mau mahana tau’aparaura’a e toru, i te Peretitenira’a no Porinetia farani. No te faufa’a rahi o te parau tumu no te mau hamani ‘inora’a e rave noahia nei i ni’a i te mau vahine, ua farii ato’a te Peretiteni, e horo’a hō’ē tauturu moni, ia nehenehe ato’a ia ‘amui rahi mai te mau vahine no te mau ta’amotu i roto i te mau tau’aparaura’a no tera e 3  mahana.

 

Te piti o te ‘ōpuara’a no ni’a ia i te fa’arahi fa’ahoura’a’tu i te Pū Fariira’ a no te Pū o te Hau, a te Tomite a te mau Vahine, e vaira i Pira’e. No te reira ‘ōpuara’a, nou fa’aoti noa mai nei te Haufenua e horo’a hō’ē tuha’a fenua hau no te fa’atupura’a i te fa’arahira’a o te reira Pū, no e to’otoru mau Fare rarahi no te Fariira’a no te mau Vahine o tei hamani ‘inohia i roto i to rātou mau orara’a ‘utuafare.

 

Ua fa’aroo maita’i atu te Peretiteni, ma te ha’afaufa’a, i te mau ‘ōpuara’a a te Tomite a te mau Vahine, no te mea, e tu’ati maita’i te reira i ni’a i te fifi o tei ha’afaufa’a ti’apitihia e te Haunui e te Haufenua, i roto i te tere farerei mana i Porinetia farani nei, o te Fa’aterehaunui vahine no te Ara-Moana, o Annick Girardin.