Peretītenira’a

Ua haere atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana ma’a ra, i te ‘iritira’a o te mahana no te Ta’atira’a  ‘Utuafare Tatorita ( TUT=AFC) no Porinetia. Ua ‘ōmuahia te pae po’ipo’i na roto i te hō’ē purera’a i te Farepure Ste Trinité no Pira’e, i muri mai, ua ‘ape’ehia mai e te rurura’a a te TUT (AFC).

 

Ua ‘āmui ato’a atu i taua po’ipo’i ra te ‘Arii ‘Epikopo Cottanceau, te Peretiteni no te’Āmuitahira’a nui o te TUT (AFC) no Farani, o Jean Marie Andres e tā’na vahine fa’aipoipo. Ua horo’a atu te Peretiteni Fritch i tō’na mana’o ma te ha’apapu atu i te faufa’a rahi o tā’na e fa’ata’a nei no te ‘Utuafare ei vahi no te orara’a, no te ha’apiira’a, no te horo’ara’a i te mau faufa’a, no te here e no te hō’ēra’a no tera e tera u’i.