Peretītenira’a

Ua haru mai te ta’ata Tahiti ra o Alann Poilvet i te Rē Matamua no te « ‘Āu’a a Babette », hō’ē tata’ura’a tunu ma’a titauhia e fa’ata’ahia na te mau piahi maita’i roa a’e no te mau Fare Ha’apiira’a Tuarua Hotera,  o tei hope i teie iho nei tapati i Paris, i muri mai e piti mahana no te mau tata’ura’a i roto i te Taupe’e no te mau Ma’a a to te mau Ara-Moana.

 

Ua haru mai o Tehuiarii Papaura, i tō’na pae, i te hō’ē Rē piti ‘una’una maita’i, o tei fa’atupu i te ‘oa’oa rahi o Frédéric Bolmont, te ‘orometua no te Fare Ha’apiira’a Tuarua Hotera o tei haere atu na Tahiti no te fa’aitoito ia rātou. E paraumau, ‘āita te toru o te taure’a Tahiti o Jason Ho i pa’i’uma i ni’a i te pa’epa’e ‘operera’a Re, tera ra, ua ‘oa’oa ato’a ‘oia i te ora’a i roto i na to’oono mau ‘aito haru hatua hope’a.

Ua ha’apoupou maita’i o Steeve Lefoc, te Fa’atere Piiha Toro’a a Tearii Alpha, Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Punavai Tumu, o Yvette Temauri, Peretiteni vahine no te Piha Rautea e o Caroline Tang, Ti’amana no Porinetia farani i Paris, e tae noa’tu i te mau Ta’ata Porinetia ato’a o tei tae atu na ma te hanahana i na ‘aito to’opiti.

 

Ua tupu te reira tata’ara’a mai teie : ho’e hora te horo’ahia na te tino tata’u tata’itahi no te tunu mai ho’e mereti ma’a ia au i te huru ma’a e horo’ahia mai e Babette de Rozières, vahine fa’atupu e fa’anaho i taua Taupe’e ra no te tunura’a ma’a. Ua horo’ahia na ratou tata’itahi hō’ē été ‘itea ‘orehia e aha ra to roto i te ‘omua roara’a no te tata’ura’a. Te mau hotu ato’a i te reira été, ia fa’a’ohipa pa’ato’ahia ia i roto i te tunura’a i te ma’a i fa’auehia mai.