Peretītenira’a

Ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te monire po’ipo’i ra, i te Peretitenira‘a, i te Tonotura Rahi no ‘Auteraria, o Paul Wilson. Tei Niu-Taratoni tō’na purutiara’a, ua tae  mai ‘ōia i Porinetia nei, no te hō’ē tere ‘ohipa.

 

 

No taua tau’aparaura’a, ua ‘ape’ehia mai te  Tonotura Rahi e tō’na teuteu vahine, o Rose Wete, e na te Tonotura Tamoni no Porinetia farani, o Marc Siu. I roto i taua farereira’a ra, ua pupu atu te Tonotura Rahi no ‘Auteraria i roto i te Peretiteni Fritch ra, i te Puta ‘Uo’uo no te Porotita na te Ara a ‘Auteraria i roto i teie nei Ao. Ua ha’afaufa’a maita’i te Peretiteni Fritch i te faro’ora’a’tu i te vauvaura’a a te Tonotura Rahi, ia maramarama maita’i atu ‘ōia i te hi’o ‘oramara’a a ‘Auteraria i roto i te tuha’a ‘Inito- Patitifa e no te Ao.

 

Tera ra, tei Porinetia ato’a nei te Tonotura Rahi no te mata’ita’i ato’ara’a ia i te hepetoma no te FIFO (Ta’uruanui no te Araao no te Hoho’a Ha’amaramaramara’a ‘Oteania). I teie a matahiti, ua ‘āfa’i fa’ahou mai o ‘Auteraria i te tahi paturura’a faufa’a rahi, na ni’a i te rahira’a hoho’a i fa’a’ite’itehia mai, e ua ha’apapu mai o Paul Wilson, e ua riro maoti mau te FIFO ei Tareni Faufa’a Rahi i roto ia Patitifa.

 

Te ‘ōpua ra te Tonotura Rahi, e fa’atupu hō’ē ‘Ōro’a, i te hope’a no teie ono ‘āva’e i ni’a i te mau menema no te mau Fa’ehau ‘Auteraria i hunahia i te Menema no Pā ‘Urani, i Papeete, no te fa’aha’amana’o hanahanara’a  i te 100 ra’ a te matahiti te ‘āmuira’a na o ‘Auteraria i roto i te Tama’i Rahi Matamua no te Ao nei.