Peretītenira’a

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te ahiahi na mua a’e i te ‘iritira’a mana o te FIFO (Ta’uruanui araao no te hoho’a ha’amaramaramara’a ‘oteania), ia Eric Lavaine, Peretiteni no te Tomite Hi’opo’a o te FIFO no te 15 ra’a o te matahiti, e tae noa’tu ia Wallès Kotra, Ra’atira Fa’atere ‘Ohipa ti’ā’au no te Ara-Moana i roto i te Pupu Farani ‘Āfata Teata, ti’a fa’atupu mai na i te Ta’uruanui. Ua fa’ahiti ‘ōia e rātou pa’ato’a i te mau faufa’a e roa’a mai no teie fa’anahora’a ‘āpi, e tae noa’tu i te mau ‘ōpuara’a a Lavaine tane o te parahi mai tau mahana fa’ahou a, i muri mai i te  Ta’uruanui no te māta’ita’ira’a ia Porinetia.

 

Ua fa’aha’amana’o atu te Peretiteni Edouard Fritch i te tareni faufa’a rahi a te Ta’uruanui e ua ‘oa’oa ato’a ‘ōia i te mara’a fa’ahoura’a i ni’a te faito rahira’a o te mau piahi i teie nei ā matahiti. Ua ha’apapu atu ‘ōia i te feia fa’atupu i tā’na turu rahi i taua ta’urua ra, o tei riro roa mai nei ei mau taime rarahi i roto i te Orara’a Ta’ere i Porinetia nei.

 

Ua ‘āmui ato’a mai o Miriama Bono, Peretiteni no te AFIFO, o Marie-Annick Babe, Ra’atira no te Ha’apurorora’a a Farani O, e o Gérard Prufer, Ra’atira Tuha’a fenua no Porinetia Tahi, i roto i taua farereira’a ra.