Peretītenira’a

Ua putuputu te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau, i te po’ipo’i mahana piti ra, i roto i te hō’ē ‘Āpo’ora’a Ta’a-è, no te ha’amana i te ‘ōpuara’a ture ‘Ai’a no ni’a i te reforomatiora’a i te fa’atuha’ara’a.

 

No reira, e haponohia’tu ia te reira ‘ōpuara’a Ture’Ai’a i roto i te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, ia tu’uhia i roto i tā’na rurura’a ta’a-è o te matara i te mahana maha nei, o ta te Peretiteni Edouard Fritch ia, i fa’a’ite, i roto i te hō’ē vauvaura’a  parau i mua i te feia papa’i ve’a no taua tumu parau ra, i mua i te ta’ato’ara’a no te mau mero o te ‘Āpo’ora’ahau.

 

Ua fa’aha’amana’o te Peretiteni e ua farii atu na te ‘Āpo’ora’ahau i te mau Aupupu no te mau Fatu taiete ‘ohipa i te monire ra e i te mau Aupupu paruru i te feia rave ‘ohipa i te mahana piti ra. E ‘ēre roa’tu no te ‘iriti fa’ahou i te tau’aparaura’a, tera ra, no te fa’aara noara’a e fa’ataehia’tu taua ‘ōpuara’a ture ‘Ai’a ra i roto i te ‘Āpo’ora’arahi, o ta te Peretiteni i tatara atu.

 

« Ua fa’aara na mātou, e rave mātou i ta mātou tareni. Te rave nei mātou. I teie mahana, mai te mea, e te hina’arohia ra e fa’aora i te mau moni fa’atuha’ara’a no teie mahana, e no te mau tau i mua nei, ’ēita e nehenehe fa’ahou e tia’i. I teie mahana, te ’āpo’o matahiti o te ’Āfata no te fa’atuha’ara’a a te RGS, ua mara’a roa ia hau atu i te 3 miria farane i te matahiti. Te fa’ihia nei te reira ’apo’o, na roto i te para’ura’a mai i roto i te mau ’Āfata fa’aherehere a te ’Afata no te Fa’atuha’ara’a. Ua ’ite te ta’ato’ara’a, e mea titauhia ia reforomatio i te PSG. Ia ’ore ana’e, te horo atura ia tātou i roto i te ’ati ahi”, o ta Edouard Fritch ia i fa’a’ara.

 

”Ua uiui maoro mātou i to mātou mau mana’o, to te mau ti’a tōtiare. E titauhia anei ia fa’aha’amana’o fa’ahou, ua riro te PSG mai te hō’ē no te mau parau faufa’a rahi roa o tā’u e ti’aturi o tei riro ei parau rū roa a’e, mai te taime ihoa a mau mai ai vau i te Peretitenira’a i te tetepa 2 014 ra. No reira, a toru atura matahiti no te patura’a e no te tuatapapara’a i te parau o te PSG e te mau ti’a totiare. Ua hina’aro mātou e ta’ati mai i tera e 5 mau Aupupu paruru i te feia rave ‘ohipa e te mau Fatu ‘ohipa i roto i taua patura’a ra. Ua rave tamau noa mai na mātou i te ‘ohipa ma te fa’aro’o i to te tahi mau mana’o, ma te mana’o matara e te maramarama », o ta te Peretiteni ato’a ia i ha’apapu mai.