Peretītenira’a

Ua tai’o mai te Peretiteni Edouard Fritch i te ‘orerora’a parau no te ‘iriti i taua ‘ōro’a ra no te mau ‘Āu’a no te Tū’aro 2018, o te fa’ahanahana i te tū’aro porinetia , i te ahiahi mahana maha ra, i te Piha Teatara’a Rahi no te Fare Tauhiti Nui.

 

Ua fa’aha’amana’o mai te Peretiteni i te mau faufa’a o ta te tu’aro e fa’ahaere mai , mai te mea maita’i roa a’e no te horo’a i te mea fa’ahiahia roa a’e i roto ia’na, te autaea’era ‘a i rotopu i te mau tino tata’itahi, e tae noa’tu i te fa’aturara’a, ia’na iho e i tō’na tino, tera ra, ia vetahi è atu ato’a, i te mau fa’aturera’a e i te ‘arutaimareva.

 

Ua riro te tu’aro mai te huru ra no te hō’ē feti’a no te orara’ a, e mea faufa‘a ia ha’afatatahia ‘ōia i piha’iiho i te pae rahi  e ia rātou i to te mau motu atea. No te reira, ua ha’apapu mai te Peretiteni, ua fa’aoti te ‘Āpo’ora’ahau e fa’ahotu no e i roto i te tū’aro, na roto i te patura’a hō’ē pū fa’aineinera’a no te horuera’a i Papara e aore a ia, i te mau tuatapapara’a e nahea i te tata’i fa’a’api fa’ahoura’a i te pū Napoléon Spitz. Te fa’a’apira’a ta’ato’a i te ‘aua fa’ahe’era’a horue tahuira i te haerera’a i rapae’au i te ‘oire no Pape’ete, o te fa‘anaho ato’ahia nei, e te hamanira’a i te mau tahua no te mau tū’aro rau o tei tapurahia no teie matahiti.

 

Ua fa’aara ato’a te Peretiteni e ha’amauhia te tahi mau tapura ‘ohipa ia nehenehe te hō’ē pū fare rahi no te fa’ahaerera’a i te mau tu’aro faito teitei ia fa’atere ato’ahia, taere roa, i te matahiti 2 019. E nehenehe ia te pū fa’a’aravihira’a e farii mai i te mau ‘aito tu’aro porinetia rarahi, ia nehenehe ia fa’aō i roto i to rātou haere’a i te fa’a’ohipara’a i te tū’aro faito teitei, na roto ato’a i te fa‘anahonahora’a e te mape’era ‘a i te fa’atupura’a i ta rātou ‘ōpuara’a tu’ aro ti’apiti e feia ‘aravihi.

 

« Ua riro te tū’aro ei tuha’a ha’apurapura i to tātou nei fenua. Te tū’aro o te ‘ea  ia, o te fa’ahemora’a ia ia’na iho », o ta te Peretiteni i ha’apapu mai. I te hopera’a te reira ‘aru’i, ua nehenehe i te ha’apoupouhia’tu e rave rahi mau ma’ona o tei amo mai na fa’ateitei i te mau ‘ū o to tātou nei fenua, i te Rē rahi ta’ a-è a te hau, ua pupuhia’tu ia na Henri Burns, o te ha’a nei i te tū’aro Jiu Jitsu. Ua mono atu ia ‘ōia ia Michel Bourez o tei farii mai na i te reira Rē i te matahiti i ma’iri a’e nei.