Peretītenira’a

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, i te po’ipo’i mahana pae ra, i piha’iiho i te Tavana ‘Ōire no te ‘Ōire no Punaauia, ia Ronald Tumahai, i roto i te fa’ahanahanara’a i te 50 ra’a te matahiti no te fare ha’apiira’a tuatahi Manotahi no Punaauia.

 

Te vai ra ‘ōia i roto i te aroa ‘oire no Atiue, tuha’a ‘apapahia mea rūno te porotita ‘oire, ua oti mai te reira pūfare ha’apiira’a i te matahiti 1 967 ra. Ua patu fa’ahouhia mai ‘ōia mai te 2 011 ra, na roto i te hō’ētautur faufa’a moni na te FIP (‘Āfata Tauturu i te mau ‘Ōire) e i te tauturu faufa’a moni a te ‘Ōire no Punaauia, i teie mahana 16 rahira’a piha mai te CP e tae atu i te CM2 e e 2 tau piha toro’a ‘aravihi.

 

Ua riro te reira ‘Ōro’a ei taime no te fa’ata’irurura’a mai i te ta’atao’ara’a  no te tōtaiete ha’apiira’a o tei mape’e noa mai na e o tei ha’a noa mai na i roto i taua pūha’apiira’a a 50 atura matahiti i teie nei, tera ra, i te mau pupu ‘orometua ha’apii ato’a e i te mau rave ‘ohipa fa’atere o tei rave noa mai na i reira i te ‘ohipa i te mau mahana tata’itahi « ma teie fāāmui e te ‘otahi te manuira’a te parau no te ha’apiira‘a a te mau tamarii no Punaauia ».

 

Ua fa’atae ato’a atu te Mono-Peretiteni i te tapa’o aroha i te feia metua o te mau tamarii haere ha’apiira’a « mau ti’a turu fatata i te ha’apiira’a » ma te fa’atumu atu i te « faufa’ a no te ōra’a te feia metua i roto i te terera’a o te hō’ēfare ha’apiira’a vai matara e te huru terera’a ha’apiira’a ruperupe ». Ua ha’apoupou ato’ahia te parau no te tareni paturu ‘ohipa o tei ha’ahia mai na e te mau ti’a tata’itahi e te mau ta’atira’a no te mau tino ha’apii tamarii.

 

I roto i tā’na ‘ōrerora’ a, ua fa’aha’amana’o te Mono-Peretiteni e « te ha’apiira’a o te tareni rahi rūroa a’e ia a Porinetia farani »Te tareni no te fa’a’ohipara’a i te porotita no te ha’apiira’a a Porinetia farani e arata’iha ia e te Ture ‘Avei’a no te Ha’apiira’a, o tei ha’amauhia mai na roto i te hō’ēTure ‘Ai’a no te 13 no tiurai 2 017, o te tu’u i te « Ha’apiira’a i te ropura’ a no te mau mana’ona’ora’a a to tatou nei tōtaiete ».