Peretītenira’a

Ua ‘iriti hanahana te Peretiteni Edouard Fritch, i te tapati iho nei, i te mau Ha’utira’a Rārahi no te mau Motu Raro Mata’i mā, o te tupu mai te 18 e tae atu i te 23 no fepuare nei 2018 i te Motu no Bora Nora.

 

I roto i tā’na ‘ōrerora’a, ua ha’amauruuru te Peretiteni i te mau Tavana ’Ōire no te mau ’Ōire no te mau Motu Raro Mata’i māe i te Tavana ’Ōire ihoa ra no Bora Bora, o Gaston Tong Sang, no ta rātou paturu rahi no te fa’atupura’a i taua mau ha’utira’a ra.

 

Ma te fa’atae ato’a i te tapa’o aroha i te Tomite fa’atere ‘ohipa i taua mau Ha’utira’a rarahi no Bora Bora peretitenihia e Revanui Teupoohuitua, te mau ‘amuitahira’a tū’aro e te mau DJS (Fa’aterera’a no te Feia ‘Āpi e no te mau Tū’aro) no to rātou ‘āmui papura’a mai i roto i taua faanahora’a ra. Ua ha’apapu atu te Peretiteni i te faufa’a rahi no taua mau Ha’utira’a Rarahi ra no te mau Ta’amotu e nehenehe ai na roto i te reira, e fa’atupu i te hō’ēra’ a i rotopu i te mau Motu, i te fa’ai’ei’e i te feia ‘āpi, na roto i te ora’a ia rātou i roto i te orara’a i te faufa’ a no te tu’aro e te fa’a’itera’a mai i to rātou mau ‘aravihi.

 

I ‘o atu i te tata’ura’a e i te mau numera tū’aro, te autaea’era’ a, te hō’ēmapuru‘a’ea no te orara’a e no te mau faufa’a maita’i o te tupu mai na roto i te reira fa’anahora’a. Te hina’aro o te ‘Āpo’ora’ahau o te ‘imira’a ia i te mau rave’a ato’a ia orahia te tū’aro e te ta’ato’ara’a, e na te paerahi, e tae roa’tu i roto i te mau motu atea, ia Tahiti, o te reira te tumu e patuhia ai te tahi mau tahua tu’aro ‘āpi i teie matahiti 2018.

 

Ia ‘āmui ana’ehia, tai’o e 870 rahira’a mā’ona e feia fa’atere o tei ta’iruru atu na rapae’au atu, ta’a’e noa’tu ia to Bora Bora iho, no Huahine, Ra’iatea, Taha’a e Maupiti. E rave rahi mau ha’uti o te fa’atitoha : te paira’a popo, te mao’ara’a popo i roto i te ‘ete, te taorara’a poro, te ta’irira’a popo i ni’a i te ‘iri ‘amura’a, te tu’era’a popo i roto i te fare, te motora’a, te va’a e te mau ha’uti tumu (tū’aro ma’ohi).

 

Te faito no te paturura’a faufa’a moni, tei ni’a ia i te 31 mirioni farane, amohia’tu e te  Haufenua (22 mirioni farane), e na te mau ‘Ōire ato’a i ni’a i te faito e 9 mirioni farane, na Bora Bora te pae rahi, e tae noa’tu i te tahi mau ‘Ōire no Raro Mata’i o tei ‘āmui mai i roto i te reira fa’anahora’ a.

 

Ua fa’atupuhia teie mau ha’utira’ a rarahi to Raro Mata’i māi muri mai i to Tuamotu-Hitia’a o te Rā, i te ‘āva’e tiurai ra i mā’iri a’e ne i Tatakoto, o tei fa’ata’iruru atu na e 360 rahira’a ta’ ata, e i to Tuha’a pae ma i te ‘ātete i mā’iri a’e nei, i Rimatara, o tei faata’iruru atu na e 670 rahira’a ta’ata e to Tuamotu-Ma’areva māi te titema i mā’iri a’e nei i Makemo, o tei fa’ata’iruru atu na 1 100 rahira’a ta’ata.