Peretītenira’a

Ua hina’aro te Peretiteni Edouard Fritch e fa’ahanahana ia Manu Porlier.

 

Ua riro noa na o Manu Porlier ei tino turu pautuutu i te orara’a fa’aro’o  i roto i te ‘Etaretia Katorita. Ua ta’ati noahia mai na to’na i’oa i ni’a i te parau no te ti’ā’auraa i te orara’a faufa’a a te Tomite Fa’atere no te Mitioni Katorita (CAMICA) o tā’na i fa‘atere mai na e rave rahi mau matahiti te maoro.

 

E mea o papu ‘ōia i roto i te orara’a ta’atira’a, o ‘ōia te hō’ēmero fa’atupu , i piha’iiho i te ‘Arii ‘Epikopo Michel Coppenrath i te Autaea’era’a Keretetiano no te tavini i te mau huma. Hau atu i te reira, ua riro ato’a na ‘ōia ei Peretiteni no te ‘Āmuitahira’a no te Feia Metua no te mau Piahi no te Ha’apiira’a Katorita.

 

E ‘ā’au tae mau tō’na e te papu i roto i te tavinira’a ia vetahi è atu.

 

Te hina’aro nei te Peretiteni Edouard Fritch e mape’e na roto i tā’na mau pure i te ‘utuafare fetii o tei ravehia’tu e te pohe, o tā’na e fa’atae atu nei i tō’na tapa’o aroha paraumau.