Peretītenira’a

Tae atu i te po’ipo’i monire ra i te hora 8 e te ’āfa i Katiu, ua fariihia mai te Tomite tere o te ’Āpo’ora’ahau arata’ihia e te Peretiteni Edouard Fritch, ’āpe’ehia e te mau Fa’aterehau Jean-Christophe Bouissou, Tearii Alpha, Luc Faatau e Heremoana Maamaatuaiahutapu, i te taura’a manureva e te Tavana ’Ōire no te ’Ōire, o Félix Tokoragi, e tae noa’tu i te ’Āpo’ora’a ’Ōire no te ’Ōire Tapiri no Katiu e tō’na Tavana ’Ōire mono o Kirianu Ani.

 

Ua rave ato’ahia mai te hō’ēfarii ta’a-è i muri mai i te mata’ina’a, e te huira’atira, na roto i te mau himene e te mau fa’aheira’a hei tiare.

 

Ua hina’aro maoti mau mai te Peretiteni Edouard Fritch e farerei i te reira Motu no Katiu, no te mea, i te ‘ava’e ‘ātopa ra no te matahiti i mā’iri a’e nei, ‘āita ‘ōia i tae tino atu na i taua motu ra na ni’a i te poti, no te ‘īno o te reva e o te miti puai. E mea ‘īmaita’i te farereira‘a, no te mea, ua ha’amata mai te Tavana ‘Ōire na roto i te fa’a’itera’a mai i te tahua e mana’ohia ra no te hō’ē‘ōpuara’a roto tape’ara’a poti, te hō’ēMarina, tapiri noa’tu i te taura’a manureva, i muri mai, ua fa’a’ite mai ‘ōia i te PūTa’irurura’a no te Ora no te paruru ia ro’o ana’ehia e te mau ‘ati natura, o tei pattuhia na a 7 matahiti i teie nei, tera ra, o tei vai fa’a’ohipa ‘ore noahia mai e tae roa mai i teie nei mahana, no te ‘ere o te ‘Ōire i te rave’a utara’a, o tei riro ei mea rūia fa’anaho ruhia i teie nei. I muri mai i te reira mau tere hi’ohi’o, ua fa’atupuhia hō’ēputuputura’a huira’atira no ni’a i te mau parau tumu o tei ‘āfa’ihia’tu e te mau Fa’aterehau o tei tae atu, no ni’a ihoa i te fa’a’apura’a poe parau, te rava’aira’a, te mau patura’a a te hau, te nohora’a, te ito uira pape, te natirara e te ‘arutaimareva.

 

Te avatea i Makemo

 

I roto i te pae avatea, ua tere atu te Tomite no te ‘Āpo’ora’ahau i Makemo. Ua fariihia mai ‘ōia e te ‘Āpo’ora’a ‘Ōire e ‘ōia ho’i na te Tavana ‘Ōire iho o Félix Tokoragi. I ni’a i te poromu no te haere atu i roto i te mata’ina’a, ua tape’a te Tomite ‘Āpo’ora’ahau e te Tavana ‘Ōire i ni’a i te tahua o tei fa’ata’ahia no te PūNohora’a Tōtiare a te OPH (PūPorinetia no te Nohora’a) no e 15 mau nohora’a ‘ōtahi. Taua mau nohora’a ‘ōtahi ra 15, e hina’aro ia hō’ēfenua i ni’a i te rahira’a 1 000 metera tuea. E ha’amata maoti mau atu na te tahua ‘ohipara’a i roto i te piti no te ono ‘ava’e no teie matahiti.

 

I muri mai, ua haere atu te Peretiteni i roto i te PūUira no Makemo, no te reira ua riro mai nei te Haufenua ei fatu mana. I te taera’a atu i roto i te mata’ina’a, ua ha’apa’ohia hō’ē‘oro’a hutira’a i te mau reva i mua i te ta’ato’ara’a no te ‘Āpo’ora’a ‘Ōire e te mau tamarii haere ha’apiira’a o te puhapa ra i roto i te Pirituarua. I muri mai, ua titau mai te Tavana ‘Ōire i te Tomite ‘Āpo’ora’ahau ia farerei atu i te ‘Apo’ora’a ‘Ōire no Makemo. Te mau parau rarahi o tei fa’ahitihia, no ni’a ia i te Uira, te nohora’a e te porotita no te ‘utuafare fetii.