Peretītenira’a

Ua fa ‘aru’e atu te Tomite ‘Āpo’ora’ ahau arata’ihia e te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana toru ra i te po’ipo’i, i te motu no Hao, i roto i te Ta’amotu no Tuamotu ma, no te tereti’atu i Rikitea, i Ma’areva mā. I reira, te tia’i noa maira te Tavana ‘Ōire no te ‘Ōire no Rikitea, o Vai Gooding, e tā’na Mono-Tavana ‘Ōire Vahine Matamua, i te Peretiteni Fritch e i tā’na mau Fa’aterehau i te taura’a manureva no Totégegie.

 

I muri mai i te fariira’a i te Farehau, ua haere ‘āmui atu te mau mana no te ‘Āpo’ora’a ‘Ōire e no te Tomite ‘Āpo’ora’ahaui ni’a i te mau tahua ‘ohipara’ a e vaira e no mua nei. Ua fa’a’ite mai te Tavana ‘Ōire i te tahua ‘ohipara’a e rave noahia ra no te ha’aputura’a i te pape mā no te inu paturu faufa’a monihia mai e te Fa’aaura’ a no te ‘Ōpuara’a, no te hō’ē faito ta’ato’ a 130 mirioni Farane. Te roara’a o te reni, tei ni’a ia i te 5 kirometera, o te hamani rotohia ra e te ‘Ōire.

 

I muri mai, ua arata’i atu teTavana ‘Ōire i te Peretiteni i te Pū Nohora’a Fa’a’apu no te rahira’a e  30 tā fenua, o te tuhahia i mua iti noa nei i roto e 30 mau tapu fenua, no te mau fa’a’apura’a tumu ra’au ma’a hotu ‘apitihia mai e te mau fa’a’apura’a ma’a tiare e ma’a hotu e aore ia, fa’a’apura’a i te mau ma’a tama’a na te ta’ata no te fa’arava’i atu i te mau matete no te mau motu tapiri mai. I te pae no te poromu, ua fa’a’ite mai te Tavana ‘Ōire i tō’na hina’aro no te ha’amata vitiviti i te tara’a i te poromu hatua, tahua ‘ohipa o tei fa’ataimehia mai na, ‘inaha, e rave rahi mau ta’ata o tei fa’ahapa na i te fa’a’ohipa hua noara’ahia te mau tū’iri ‘ōfa’i no Hao no te reira ‘ohipa.

 

No te ‘ape i te mau titora’a mana’o no te reira parau, ua ho’o mai te ‘Ōire hō’ē matini taviri ‘ōfa’i ‘āpi nā’na o te nehenehe e horo’a mai i te faito rava’i no te tū’iri ‘ōfa’i e hina’ arohia no te ta’ato’ara’ a o taua mau tahua ‘ohipara’a ra a te hau e a te mau unuma no taua Motu ra. ‘Ōia ato’a, no ni’a i te ‘ōpuara’ a no te poromu e na rotopu mai i te mata’ina’a no Taku o tei tu’u fa’ ahou ato’ahia mai i roto i te tapura ‘ohipa. E mea faufa’a rahi te reira poromu no te orara’a no te mahana tata’itahi o te mau huira’atira no Rikitea.

 

Ua fa’a’ite ato’a mai te Tavana ‘Ōire i te Peretiteni i te mau tapura faufa’a rahi no te parurura’a i te mau hiti tahatai , o tei fa’a’inohia mai e te mau mata’are miti rarahi. I ni’a i te arati’a, ua fa’afa’aea te Peretiteni Fritch e te Fa’aterehau no te Ta’ere o Heremoana Maamaatuaiahutapu i te Tatetara no Rikitea, i ni’a i te reira, e mea titauhia ia rave fa’ahouhia te tahi mau tata’ira’a hau atu. Ua matutuhia te reira i ni’a i te faito e 40 mirioni Farane.

 

I te tahara’a o te mahana, ua arata’i atu te Tavana ‘Ōire i te Peretiteni i te Pū Pa’umura’a Pape. Ua fa’a’ite papu mai ‘ōia i te hia’aira’a i te hō’ē tuha’a fenua no te hau ei mahora ha’amaura’a i te Tura pape e tae noa’tu i te hō’ē fa’anahora’a no te ha’aputu mai i te pape inu na roto i te rave’a « osmosun »(Ha’ama’arora’a pape miti ito mahana).