Peretītenira’a

I muri a’e i te farereira’a’tu na i te huira’atira no Rikitea, ua tere atu te Tomite ’Āpo’ora’ahau arata’ihia e te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana maha ra, i te motu aruaru e parahihia ra e 350 rahira’a huiraatira no Tureia, i roto i te Ta’amotu no te mau Motu no Tuamotu Ma’areva.

 

Ua farii poupou maita’i mai te Tavana ‘Ōire vahine no Tureia, o Tevahine Brander e tā’na ‘Āpo’ora’a ‘Ōire i te Peretiteni e tā’na mau Fa‘aterehau i to rātou taera’a’tu na. Ua fa’aineine mai te huira’atira hō’ēfariira’a i ni’a i te tahua no te PūHa’apura’a ia ro’ohia ana’ehia e te mau ‘ati natura, paturu faufa’a ti’apitihia mai na e te Haunui e te Haufenua na roto i te Fa’aaura’a no te mau ‘Ōpuara’a. I roto i te reira ’Ōro’a, ua fa’aheihia i te mau hei tiare ’una’una maita’i te mau Ti’a no taua Tomite ’Āpo’ora’ahau ra, o tei fana’o ato’a atu i te mau himene e te ’orero o tei fa’aineine ta’ a-è-hia mai no taua farereira’a hanahana rahi ra.

 

Ua fa’a’ite mai te Tavana ’Ōire vahine i te ’oa’oa rahi o te ’Āpo’ora’a ’Ōire e o te huira atira no Tureia, i te fariira’a mai i te Peretiteni o te Fenua ’e te mau Mero no ta’na ’ Apo’ora’ ahau. Ua ha’ amauruuru poupou ato’a mai ‘ōia no te tauturu a te Haufenua i te mau ‘ōpuara’a a te ‘Ōire mai te 2 015 maira. Te reira mau ‘ōpuara’a, no ni’a ia, i te fare fariira’a o te tahua taura’a manureva no taua motu aruaru ra, tae atu i te ho’ora’a mai hō’ēbus no te ‘Ōire, i te hō’ētaipu repo e te hō’ēfa’ahu’ahu’a ‘ama’a tumu rā’au, na roto i te tauturu a te ‘Āfata Fa’ahotura’a i te mau ‘ Ōire (AFO=DDC). Hau atu i te reira, ua nehenehe, na roto i te mau tauturu a te Haufenua, e fa’a’āpihia mai te uahu no Tematangi, i te horo’a no te mau ‘utuafare fetii i te mau tauturu materia (AAHI), i te tu’u e piti fa’ataura’a i’a (DCP), e te ha’amaura’a hō’ēha’apiipiira’ a no te rava’aira’a.

 

I muri mai ua putuputu te ‘Apo’ora’a ‘Ōire e te Tomite ‘Āpo’ora’ahau no te fa’ahiti i te mau hia’aira’a  o te huira’ atira e o te ‘Ōire, i te pae ihoa, no te fa’a’apira’a i te reni uira, i te fare maeha’a i ni’a i te uahu, te fatura’a fenua no te mau ‘ōpuara’a rarahi a te Hau. Ua fa’a’ite ato’a mai te huira’atira i to ratou ha’ape’ape’a no te pohepohe rahira’a te mau tumu ra’au ma’a hotu, no te ‘aerera’a mai te hē. No te reira, e fa’aterehia hō’ēaraira’a i te reira fifi i mua iti noa nei e te mau Piha ‘ohipa a te Haufenua.

 

Ua fa’a’ite ato’a mai te Tavana ‘Ōire vahine i to’na hina’aro no te paruru i te mau punavai natura no roto i te moana o to rātou motu aruaru na roto i te ha’amaura’a i te fa’anahora’a no te Rahui e no te Rava’aira’a hi’opo’ahia. Ua fa’aitoito atu te ‘Āpo’ora’ahau i te ‘Āpo’ora’a ‘Ōire, ia ha’a no te parurura’a i te mau punavai ma te fa’ature maita’i, e ma te ani ato’a ra i te mana’o o te huira’atira.