Peretītenira’a

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, e e rave rahi mau mero no tā’na ‘Āpo’oraahau, i te mahana ma’a ra, i te tahara’a mahana, i te tahua Pater, i Pira’e, no te haru mai i te ti’ara’a no te Ao nei no te faito rahi roa a’e te ta’ata fa’ata’i ukelele.

 

Te numera ta’ato’a no te feia ha’uti ukelele o teie ta’iruru atu i te mahana ma’a ra, tei ni’a ia i te 6 302 rahira’a ta’ata, e mea maita’i a’e ia i to te matahiti 2 015 ra, i reira ua roa’ahia na ia Tahiti e 4 792 rahira’a feia fa’ata’i ukelele, tera ra, ‘āita i rava’i no te fa’ahemo i te ti’ara’a ‘āito o tei mau hia mai na e Hong Kong, i te matahiti i mā’iri a’e nei, e 8 065 rahira’a ta’ata ha’uti ukelele.

 

Ua ‘oa’oa e ua mauruuru te Peretiteni e te Fa’aterera’a no taua fa’anahora’a ra, tae noa’tu i te ‘Āfata Teata TNTV (Tahiti Nui ‘Āfatateata) i taua fa’ahanahanara’a o tei fa’ata’iruru ma i te mau huru faito matahiti ato’a i ni’a i te parau no te hō’ēmauha’a ‘upa’upa no te ta’ere porinetia.