Peretītenira’a

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i tapati ra, i roto i te Mahana Ta’ere i te Hiero Kanti, i Mama’o, i roto i te fa’anahora’a no te mau fa‘ahanahanara’a i te Matahiti ‘āpi tinito, tei reira ato’a te Tavana ‘Ōire no Papeete, o Michel Buillard, te Papa’iparau Rahi o te Tomitera Teitei no te Repupirita, o Marc Tschiggfrey, e te Mono-Tonotura no te Repupirita Huira’atira no Taina, o Huali Wu.

 

I roto i tā’na ‘orero no taua ‘ōro’a ra, ua ha’afaufa‘a atu te Peretiteni i te mau Parautohu o tei porohia no teie Matahiti no te ‘Ūri no te Fenua, mai te parautohu no te hō’ē matahiti maita’i e no te rahira’a te faufa’a moni, e tae noa’tu i te mau faufa’a no te tau’aparaura’a e no te autahira’a, ma te ‘ape ra i te hue noara’a e te mau ha’amau’ara’a faufa’a ‘ore.

 

Ua ha’ apapu mai te Peretiteni e ua tū’ati maita’i te reira mau parautohu i ni’a i te mau fā a te ‘Āpo’ora’ ahau, o te titau ra i te mau fā no te hotura’a te fa’arava’ira‘a faufa’a a Porinetia farani ma te ha’apuai i te autahira’a. A toru matahiti i teie nei, ua ‘ā’e mai na o Porinetia i ni’a i te ‘ē’a no te mahutara’a te fa’arava’ira’a  faufa’a e ua ho’i fa’ahou mai te hotura’a, o ta te Peretiteni ia i fa’a’ite mai.

 

I muri mai, ua mata’ita’i atu te Peretiteni i te mau ‘ori tumu a te mau tinito e i te mau fa’a’ite’itera’a i te mau ‘aravihi no te mau moto tinito o tei fa’anahohia mai e ua hāhaere ato’a atu ‘ōia i muri iho e mata’ita’i i te mau’iri fa’a’ ite’itera’ a rau o tei fa’anahohia mai e te mau ta’atira’a ta’ere i roto i te mau ‘Āua Tiare o te Hiero.