Peretītenira’a

I teie taime, tei  Porinetia nei no te Rurura’a Rahi matahiti a te ‘Etāretia Porotetani Mā’ohi, te mau Ti’a no te Pū o te Tomite no te Mitioni no te Ao o te mau ‘Etāretia Teretetiani, o tei matau noahia i te pii e, « Council For World Mission (CWM) » (Tomite no te Mitioni o te Ao nei=TMA), o tei fariihia’tu, i te mahana toru iho nei, e te Peretiteni Edouard Fritch e ta’na mau Mero no te ‘Āpo’ora’ahau.

 

Te reira Pū, o tei ha’amauhia na i te matahiti 1 977 ra, o tei tapa’ohia i roto i te reni no te « London Misionary Society » (Tōtaiete Fa’atupura’aparau no Lonedona), o tei ha’amauhia na i te matahiti 1 795 ra, no te mau tere porora’a ‘Evaneria na roto ia Patitifa e i ‘Ātia. Mai te matahiti 2 016 maira, ua riro mai te ‘Etāretia Porotetani Mā’ohi ei Mero no te Tomite no te Mitioni o te Ao (TMA) nei.

 

I roto i te reira tau’aparaura’a, ua ha’apoupou mai te Papa’iparau Rahi o te CWM (TMA), o Collin Cowan, i te ‘ohipa autaipera’a i rotopu i te ‘Āpo’ora’ahau e te ‘Etāretia, e te reira, no te fana’ora’a o te Huira’atira Porinetia, o tā’na e fa’ahiahia ra, i te huru no te fariira’a mai tō’na taera’a mai.

 

I tō’na pae, ua fa’a’ite ha’apapu atu te Peretiteni Fritch i te faufa’a rahi no te tō’a’ati maita’ira’a te tapura ‘ohipa no te mau mana o te Hau e to te mau ‘Etāretia i Porinetia farani nei, e te reira, na roto i te fa’aturara’a te tahi i te tahi, no te rave ‘āmuira’a i te ‘ohipa no te tōtaiete porinetia.