Peretītenira’a

Ua hina’aro te Peretiteni Edouard Fritch e ha’apoupou ia David Moux e tā’na Tamaiti o Rony no te Titi’ara’a Ruma Moux, no te harura’a mai i te Feti’a Moni no te tuha’a « Punchs au Rhum/ Punch Schrubb » i roto i te tata’ura’a rahi no te fa’a’apu i Paris- Matahiti 2 018, no ta’na hotu Tamure « Dream » (Moemoea) : ‘ava ‘anani no Tamanu 45 °.

 

Ua hina’aro ‘ōia e tahopu, i te ‘ite’aravihi e tera varua fa’a’āpira’a o tei fa’a’itehia mai e te fetii Moux, o tei ‘ohipa papu i roto i te ha’afaufa’ara’a i te tō i roto i te mau matahiti 80 ra.

 

Toro’a fa’a’apu Tō mai te matahiti 1 982 maira, i ‘Atimaono, o David Moux o te Matameha’i o tei roa’a mai na te Parau Fa’ati’a no te Titi’a i te matahiti 1 992 ra. E ho’o ‘ōia i te pae rahi no tā’na tō, na roto i te vaiharo o te tō, i te matete no Pape’ete e te tahi atu pae, no tā’na hotu, no te hamani ia i te Ruma (Rhum), i roto i tā’na Pu Titi’ara’a i ha’amauhia i te ropura’a mau no tera 17 tā fa’a’apu Tō tā’na. Te i’oa o tā’na Ruma «  Tamure Ruma », o tei roa’ahia i teie nei, i ni’a i te are hō’ē ‘ahuru rahira’a faito rau :

  • Ruma no’ano’a ‘ute’ute mare’are’a, 12 matahiti te maorora’a, fa’ata’otohia i roto i te paero tumu rā’au,
  • Ruma no‘ano’a ‘ute’ute mare’are’a  e 3 matahiti te maorora’a 47° e Ruma no’ano’a vanira e 3 matahiti te maorora’a 47°
  • Ruma ‘uo’uo 47° e Ruma ‘uo’uo  47° vanira
  • Ruma ravarava 45°
  • Ruma ‘uo’uo 38° e Ruma ravarava 38°, tano maita’i no te tunu i te ma’a (punch, hamanira’a faraoa monamona, etv…)
  • Tamuredream (Tamuremoemoea) : ‘ava ‘anani no Tamanu 45°
  • Tamure punch 22° fa‘ano’ano’ahia i te vanira
  • Sirop fa’ano’ano’ahia i te vanira
  • Mignonnettes : «Ruma no’ano ‘a ‘ute’ute mare’are’a e 3 matahiti te maorora’a  47° e Ruma ‘uo’uo 47°»

Ua ‘āmui atu o Porinetia farani i roto i te Taupe’e Araao no te Fa’a’apu i Paris, ua hau i te 20 matahiti i teie nei. I te matahiti i mā’iri a’e nei, ua ha‘afaufa’a ato’ahia te Vanira no Tahiti, i roto i te reira tata’ura’a inaha, ua haru ato’a ma na ‘ōia i te Feti’a Moni.  I te hopera’a, ua hina’aro o Porinetia farani e ‘ōperepere i tā’na mau hotu maitata’i o tei fa’ateiteihia e te Rapera «Tahiti» i roto i te pupa « Mau  Faufa’a  Farani »