Peretītenira’a

Ua fa’a’ite te Peretiteni Edouard Fritch i to’na mana’o no ni’a i te reforomatiora’a i te mau moni fa’atuha’a, i muri a’e i to’ na farereira’ a atu na i te ‘amuira’a o te  mau aupupu, i te mahana pae ra, i te Peretitenira’a.

 

« Ua fa’aoti vau i teie nei mahana, e ani i te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, e tatara i rapae i te hi’opo’ara’a i te ‘ōpuara’a ture no ni’a i te reforomatiora‘a i te mau fa’atuha’ara’a , i roto i tā’na putuputura’a  ta’a-è.

 

Na roto i te haponora’a i taua ‘ōpuara’ a ture ra i roto i te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, ua hina’aro na vau e haere roa i te hope’ara’a no te tau’aparaura’a manahune. Te ha’apapu nei au e i roto i te tomite ‘ohipa, i ta’na tuatapapara’ a i taua ture ra, ‘aita te Pae Pato’i i fa’a’ite mai hō’ē iti noa’e mana’o pato’i.

 

Ia au i te fa’aterera’a manahune, e titauhia te mau ti’a o te ‘Āpo’ora’arahi ia horo’a i to ratou mana’o i ni’a i te hohonura’a no taua ture ra. ‘Eita te reira e tupu, no te mea, ‘aita i vaiihohia’tu ia ratou ra te taime no te ravera’a i te reira.

 

Ia hi’o ana’ehia, te vaira vetahi o te ‘ore ra e hina’aro e hi’o i te maunumera e i te parau mau pe’ape’a, o te fa’ateimaha nei i ni’a i ta tatou parurura’a totiare ‘āmui, e i ta tātou ihoa fa’atuha’ara’a. E mea faufa’a taua reforomatiora’a ra, e e mea ru.

 

Te mau mana’o, faufa’a rahi o ta’ui fa’a’ite  atu, e te parau ihoa ra no te tape’ara’ a i te fa’atuha’ara’a i ni’ a i te  60 matahiti, mai ta te mau aupupu i ani mai, e  te fa’o ato’ara’a te  mau ti’a ma’itihia i roto i te huira’a i roto i te ATU (CPS), ‘aita ia i rava’ i no te fa’atupu i te  hau.

 

E au ra, ua fa’anaho a’ehia mai na te hō’ē rave’a no te fa’ata’ahuri , mai te huru ra o te mau rave’a porotita, mai tei tupu na i tahito ra.

 

No te reira mau huru, ei rave’a ‘ēiaha te huira’atira, to te mau Ta’amotu ihoa ra, e ‘ēiaha e fa’arava’ira’a faufa’a ia maumau e ia topatopa i raro, ua fa’aoti vau e  tatara i te reira i rapa’au i te hi’opo’ara’ a.

 

Tei te mau ti’a atura ia i teie nei, te tamaura’a’tu i te tau’aparau e te hi’opo’ara’ a i te mau mana’o o tetu’uhia’tu i mua ia rātou, ia au i te niu no te ture o tei haponohia’tu ia rātou e te  ‘Āpo’ora’ahau.

 

I muri mai i taua mau ‘ohipa faufa’a ‘ore ra, e mea ti’ a ia faitohia te mau fa’ainora’a. No mātou nei, ua haere roa ihoa ra te  ‘Āpo’ora’ahau i te hope’ara’a no tā’na tareni » .