Peretītenira’a

Ua ‘ōrero mai te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana piti ra, i tō’na mau mana’ o i raro a’ e io te Fare ‘ Ie Rahi i te Peretitenira’a, no te ‘iriti manara’a i te mau Mahana ‘Imira’a moni no Patitifa, fa’atupuhia ihoa e te mau Taiete a te mau Patorona ‘Ohipa no Patitifa Apato’a (TPPA=RPPS), tei reira ato’ a te Mono-Peretiteni o Teva Rohfritsch e te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau.

 

Tei reira ato’a te mau Ti’a no te mau ‘Āpo’ora’ahau e te mau Fa’atere taite ‘ohipa no e to’o’ahuru mapae mau Fenua no Patitifa, tei reira ao’a te Peretiteni no Niu-Taratoni, o Philippe Germain, e te Ti’a ‘Auvaha no Farani, Papa’i Parau Rahi Tamau no Patitifa, o Christian Lechervy.

 

E faata’iruru te reira fa’anahora’a matamua, mai te 20 e tae atu i te 23 no mati, i te Peretitenira’ a, i te taime hō’ēe i te vahi hō’ē, i te mau Ti’a no te mau Pumana no te mau Fenya no Patitifa e te mau Ti’a Mana no te Ao o te Taiete ‘ohipa. Te fāo te patura’ a ia, no Patitifa Apato’a, i te mau niu no te hō’ētahua fa’arava’ira’a faufa’a o te ha’ afaufa’a i te mau ‘aitauira’a ti’a i rotopu i te mau autaipe, na roto i te faufa’a no te ‘ite ‘aravihi, no te fa’ahotu e no te mau raura’a o te mau punavai o te mau Fenua tata’itahi e tae noa’tu i te mau fifi o te ta’ato’a.

 

Te mau fa’aotira’a o te tape’ahia mai no te reira na mahana e toru, na roto mai i te mau farereira’a e te mau tau’aparaura’a, o te ‘iriti mai i te mau hi’ora’a ‘api no te fa’arahi atu a i te hotu no te to’a’atira’a o te mau tuha’a fenua. Te ha’amaura’a i te « Mata’ina’a no Patitifa » , i roto i te mau ‘Āua Tiare no te Peretitenira’a, te tapi ato’a ra ia, e ha’afaufa’a i te mau fa’arava’ira’a faufa’ a tata’itahi a te mau motu, to rātou mau faufa’a ‘ōtahi e to rātou mau ‘onara’a e fa’ahotuhia.

 

I roto i te reira e toru mahana, e ta’amu te mau parau rarahi o te fa’ahitihia i ni’a i te mau parau rarahi niuhia i ni’a i te : utara’a na ni’a i te moaa e na roto i te reva, te fa’ahotura’ a i te fariira’a ratere e te natira’a rorouira.

 

E fa’ahiti ato’ahia’ tu te parau no te hutira’ a i te niuniu rorouira Manatua o te nati ia Tahiti i ni’a ia Samoa, i roto i taua Rurura’a rahira’a. E riro atu te mau fa’anahora’a e te mau rave’a fa’atianira’a i te mau fa’ahotura’ a ei mau parau faufa’a ta’a-è no te mau Fenua no Patitifa. I roto i te reira mau mahana e toru, e tau’aparau ato’ahia te mau parau no te mau utara’a i roto i teie tuha’a fenua, no te fa’ahotu hau rahi atu ai te fa’arava’ira’a faufa’a a teie tuha’ a fenua.