Peretītenira’a

Ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch, ’āpe’ehia’tu e te Fa’ aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau e te Fa’aterehau no te Ta’ere, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i roto i te ’ōro’a tu’ura’a i te ’Ōfa’i Tihi Matamua roa no te ’Āua Natra ”Aora’i Tini Hau”, i te po’ipo’i mahana piti ra, i Pira’e.

 

No te fa’atupura’a i te mau Harura’a Ti’ara’a ’Aito no te Ao no te hoera’a va’a no tiunu 2 017 e no tiurai 2 018, ma te to’a’ati e te Tomite Fa’atupu no te Fenua nei no te Tahiti Va’a 2 018 e te ’Ōire no Pira’e, ua ma’iti o Porinetia farani i te tahua no te Aora’i Tini Hau ei vahi fariira’a i te reira mau ta’urua araao o te fa’ata’iruru mai hau atu i e 3 000 rahira’a ta’ata mata’ita’i.

 

Ua fa’anahohia taua tahua ra no te farii atu i te mau fa’anahora’a tu’aro araao, tera ra, i to te Fenua noa ato’a nei no te ’āmui i roto i te mau fa’anahora’a a Porinetia farani. Ua riro ato’a te tahua no Te Aora’i Tini Hau mai te hō’ēvahi nahonaho maita’i i te hiti tahatai. Tō’na rahira’ a i ni’ a i te 2 tāi roto i te taura ‘oire, o te horo’a mai ia i te hō’ēhi’ora’a tano maita’i no te ha’amaura’a hō’ē‘Aua Natura, fa’ata’ahia no te oriori harera’a, no te ha’amamara’a i te tino e no te mau fa’a’ana’anataera’a fa’anahora’a ‘utuafare fetii.

 

No reira, e ua fa’ata’ahia i reira te hō’ēvahi ‘Āua Natura tanuhia i te mau tumu rā’au marumaru nehenehe maita’i e i te mau tiare, te fa’ ati’ara’a hō’ēfare i te pae miti, te fa anahora’a mai i te mau fae pape e te mau fare repora’a, te mau tahua tua’ro (hō’ēvahi fa’a’eta’etara’a tino e ha’aponaponara’a tino, hō’ēmahora tu’era’a popo i ni’a i te one, hō’ēvahi hahaerera’a fa’aoraorara’a ma’i, e hō’ētuha’a no te mau tu’aro fa’ahe’e na ni’a i te miti) hō’ētahua ha’utira’a na te mau tamarii e te tahi mau fare no te mau ‘ohipa no te ta’ere e no te ha’amahara’a i te rohirohi o te tino, ma te fa’a’apihia mai te tamaru Fare Toa Maeha’a e te tu’ura’ a i te mau ‘ūpe’a varavara na te hiti tahatai.

 

Ua ravehia mai na te mau tapura ‘ohipa no te vavahira’a e te fare Aora’i Tini Hau tahito e ia Fare Hotu i te ‘āva’e fepuare ra, no te fa’ateatea mai i te  fenua e ia nehenehe ia fa’atupuhia i reira te harura’a ‘aito no te Ao no te hoera’a va’a atea i te tiunu i ma’iri a’e nei. I te reira taime, i te ferurira’ahia mai te hoho’a no te ‘Āua Natura e te ta’ata hamani hoho’a fare o Yohann Florentin/ BET Luseo Pacific e te roa’ara’a mai te parau fa’ati’a no taua mau tapura ohipa hamanira’a fare ra i te 31 no ‘ātopa i mā’iri a’e nei.

 

Ua fa’aauhia te huru hamanira’ a o te ‘Āua Natura mai te hō’ēra reni tu’atira’ a i rotopu i te miti ma te hō’ēhi’oraa i ni’a i te moana o Hiva e i te Fenua e te hō’ēhi’ora’a i ni’a i te mato ra no Diadème. Na roto i te horo’ara’a matete o te horo’ahia na i te ‘ātopa 2 016 ra, mai te hō’ē‘āmuira’a mau fare au 16 mau tuha’a fenua, 14 rahira’a taiete ‘ohipa no te huru faito ato’a o te ‘ohipa i ni’a i taua ‘ Āua Natura ra mai te 22 mai no tenuare i mā’iri, i ni’a i te rahira’ a e 40 rahira’a rave ‘ ohipa.