Peretītenira’a

Ua farii atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te avatea mahana piti ra, i te Peretiteni no te ‘Āpo’ora’arahi no Wallis e Futuna, o David Vergé, no tō’na taera’a mai i Porinetia farani nei na roto i te fa’anahora’a te “Pacific Business Days” (te mau Mahana ‘Imira’amoni no Patitifa”.

 

Ua nehenehe na roto i te  tau’aparaura’a,  i roto i te reira, ua ‘āmui ato’a mai te Peretiteni vahine no te Tomite Tamau e te Peretiteni no te Tomite o te mau Punavai Tumu no te ‘Āpo’ora’arahi no Wallis e Futuna, e matutu i te mau parau tumu ato’a  e faufa’a ‘āmuihia ai rātou e tātou e te fa’a’itera’a i te hina’aro hō’ē o na pae e piti no te ha’amau i te hō’ē to’a’atira’a papu na roto i te tu’u rimara’a i te hō’ē fa’ aaura’a arata’i no te autaipera’ a tuha’arau. Ua tau’aparau hohon ato’ahia te mau tuha’a no te mau rave’a o te mau punavai tumu, o te fariira’a ratere e o e mau utara’a na roto i te reva e na ni’a i te moana.

 

Ua ha’apapu ato’a na Peretiteni e piti i to raua hina’aro rahi no te fa’ao tumura’a i roto i te fa’anahora’a tuha’ a fenua na roto i te tau’aparaura’a pinepine e te mau tauto’ora’a ‘amui  i roto i te mau fa’anahora’a no te autaipera’a tuha’a fenua.