Peretītenira’a

I roto i te taime vata no te «  Pacific Business Days » (Te mau Mahana ‘Imira’amoni no Patitifa ), o tei fa’atupuhia i teie iho nei hepetoma, ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te avatea mahana piti ra, ia Fletcher Tabuteau, Papa’parau Haunui no te mau ‘Ohipa no te Ara no Niu-Terani.

 

Ua ‘āmui ato’a atu te Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Punavai Tumu, no te mau ‘Ohipa Fenua e no te Ha’afaufa’ara’a  i te Fenua o te Hau, o Tearii Alpha, i roto i te reira farereira’a.

 

Ua ‘āpe’ehia mai o Fletcher Tabuteau e te Tonotura Rahi no Niu-Terani, o Bruce Shepherd e na te Fa’aa’o ta’a-è o te Fa’aterehaunui no te mau ‘Ohipa no te Ara niu-terani, o Peter Kemp.

 

I roto i te reira farereira‘a, ua horo’a roa mai o Fletcher Tabuteau i roto roa iho i te rima o te Peretiteni i te hō’ē ‘epitetore na te Fa’aterehaunui no te mau ‘Ohipa no te Ara no Niu-Terani, o Winston Peters, o te ha’apapu maira  i te faufa’a o ta Niu-Terani e ‘ite maira no te hamanira’a e no te tu’urimara’a i te hō’ē hoho’a ‘aneti no te tō’a’atira’a i rotopu i na Fenua e piti, no te mau tuha’a no te fa’ahotura’a i te mau punavai tumu, i te fariira’a ratere, i te ha’apiipiira’a toro’a ‘ohipa, no te ha’apiira’a, no te ta’ere e no te feia ‘āpi.

 

Ua ‘iriti atu o Edouard Fritch i te hō’ē hi’oraa no ni’a i te ‘ōpuara’a no te niuniu na raro i te moana no te mau taniuniura’a Manatua o te nati atu ia Porinetia farani i ni’a i te mau Motu Raroto’a mā, ia Niue e ia Samoa, o te horo’a i to tātou Fenua i te rave’a no te fa‘arava’i atu a e no te ha’apa’ari atu ā i ta’na reni no te mau taniuniura’a araao no te fa’ahotu i te fa’arava’ira’ab faufa’a rorouira . Ua ha’amauruuru atu ‘ōia ia Niu-Terani no tā’na paturu paraumau i roto i te mau ‘ōmuara’a no te reira ‘ōpuara’a no te autaipera’a tuha’a fenua.

 

Ua fa’a’ ite mai o Tabuteau i te hina’aro papu o te ‘Āpo’ora’ahau niu-terani no te tono rahi fa ‘ahou mai a i te mau piahi niu-terani i roto i te mau ‘utuafare fetii porinetia, no te ha’apii i te reo farani e no te ha’afatata fatu i ta tātou ta’ere  o te vai noa’tu ei faura’o faufa’a no te hō’ē maramaramara’a hau atu i te fa’ahiahia e no te hō’ē o maita’i maura’ a i roto i te hō’ē tuha’a fenua.

 

Ei fa’ahopera’a, ua ha’apapuhia te paturura’ a a Niu-Terani, na roto i to Porinetia farani fa’aora’a’tu i roto i te rurura’a araao PALM8 i Tokyo e te ‘Āpo’ora’ahau Tapone.