Peretītenira’a

Na roto i te fa’anahora’a no te mau farereira’a fariira’a i te mau ti’amana o tei fa’atupuhia na roto i te « Pacific Business Days » (Te  mau Mahana ‘ Imira’amoni no Patitifa), ua tau’aparau maoro atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te avatea mahana piti ra, e te Peretiteni no te ‘Āpo’ora’ahau no Niu-Taratoni, o Philippe Germain.

 

I roto i ta raua tau’aparaura’a, ua fa’ahiti na Peretiteni to’opiti i te hina’aro o te Papa’iparau Rahi no te Forum o te mau Motu no Patitifa no te tono hō’ē Tomite tere hi’opo’a i roto i te mau mā’itira’a o tei tapurahia no teie matahiti i roto i na Fenua to’opiti nei. ‘Āita o Edouard Fritch e o Philippe Germain i fa’atumu hope i ni’a i teie anira’a.

 

Ua tau’aparau ato’a na Peretiteni e piti no ni’a i te nehenehera’a e fa’atuu hō’ē rurura’a Farani-‘Oteania, i roto i teie matahiti 2 018, e te reira, noa’tu i teie taime, ‘āita ā hō’ē iti noa a’e e tai’o mahana i fa’aotihia’tura, no te mau mā’itira’a i Porinetia farani e i Niu-Taratoni. Hau atu i te reira, ua fa’ahiti ato’a raua i te mau fifi no te tōtaiete, mai te parau no te painura’a te feia ‘āpi i roto i te mau fifi rau.

 

Ua fa’a’ite mai te Peretiteni Philippe Germain i ni’a i te Peretiteni Fritch i te mau fifi no te Mā’itira’a Uiuira’a Mana’o no te ‘ānanahi o te papature a Niu-Taratoni, o tei tapa’ohia no te hope’a o teie nei matahiti. Ua fa’a’ite mai te Peretiteni no te ‘Āpo’ora’ahau no Niu-Taratoni i te hina’aro no ta’na ‘Apo’ora’ahau ia tape’a noa i te tau’aparaura’a i rotopu i te mau ‘āmuitahira’a tōtaiete taratoni ato’a, ma te tapura i te hō’ē tauto’ora’a no te fa’aora’a i roto i te Forum no te mau Motu no Patitifa.