Peretītenira’a

Ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch e tae noa’tu i te Fa’aterehau no te mau Autahira’a, o Jacques Raynal, i te avatea mahana ma’a ra, i te taera’a no te Toata Ha’a’ati, i te Farehau no te ‘Ōire no Pira’e.

 

Ha’amauhia mai e te ta’atira’a Fare Heimanava, tei ni’a te Toata Ha’a’ati i te ‘āhurura’a no tā’na fa’anahora’a te Toata Ha’a‘ati : o te hō’ē te reira fa’anahora’a ta’urua, no te ‘ōhi mai i te mau toata e no te fa’afa’a’ite i te huira’ atira i te huma “Tiritomia 21” , e i te mau huru fifi e farereihia ra e te huma i roto i tō’na ta’ato’ara’a.

 

Te mau Toata, te mau moni rii pa’ari na’na’i, e ‘ōhihia mai rātou na roto i te mau ‘āfata o tei tu’uhia i roto i te mau faretoa, i te mau toa rarahi e i te mau autaipe no taua tapura ‘ohipa ra. E no te reira, ua fa’anahohia hō’ē tere na ni’a i te pere’o’o mata’ina’a o tei fa’aru’e i ‘Ārue i te po’ipo’i mahana ma’a ra, ma te rave atu e rave rahi mau tape’ara’a e mau rautira’a, e ma te ‘āpe’ehia e te mau tino  huma tiritomia. I teie matahiti, na roto i te fa’anahora’a a te hō’ē reni totiare, i rotopu i te mau Taiete ‘ohipa rau o tei fa’aō ato’a i roto i taua tapura ‘ohipa ra, ua fa’atupu ato’ahia hō’ē fa’anahora’a patara’a hoho’a, hau atu i te horo’ara’a i te mau tao’a fa’atau aroha. E rave rahi mau pu fare ha’apiira’a  tei ta’ati ato’ahia i ni’a i te Toata Ha’a’ati.

 

Ua hina’aro te Peretiteni e te Fa’aterehau no te mau Autahira’a e ha’apapu fa’ahou i roto i te reira fa’anahora’a, i te taime hō’ē, i te faufa’a no te reira fa’anahora’a e to raua hina’aro papu no te paturu no te hō’ē totaiete autahi na roto i te hō’ē fa’aora’a manuia maita’i no te mau ta’ata o tei ro’ohia i te reira huru huma.