Peretītenira’a

Ua horo’a te Peretiteni Edouard Fritch, e tei reira ato’a te Fa’aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, te taote Jacques Raynal e te Fa‘atere Vahine no te ‘Ea, o Laurence Bonnac-Théron, i  te po’ipo’i mahana maha ra, i te mau Parau Tū’ite na te mau Tauturu-utuutu ma’i no te tau hi’opo’ara’a 2017.

 

‘Ōia mau, te fa’atupu mai nei te Pū ha’apiipiira‘a i te mau toro’a utuutura’ a ma’i Mathilde Frébault no te pahono i te mau hia’aira‘a o te Fenua mai te 2010 maira i te ha’apiipiira’a i te mau tauturu- utuutu ma’i. Fa’atupuhia i roto i te roara’a e  49 hepetoma i ni’a i te hō’ē roara’a 11 ‘āva’e, e horo’a mai te reira ha’apiipiira’a i te hō’ē Parau Tū’ite no te Tauturu-utuutu ma’i.

 

Te ha’apiipiira‘a o te horo’ahia, e ha’ apa’ohia mai ia e te mau ha’apiira’a rave’a e utuutura’a ma’i. Te pae no te ha’apiira‘a ‘ihi rave’a, ua fa’ aterehia mai ia e ua ha’apa’ohia mai te reira e Marie-Christine Timau e o Patricia Teaniniuraitemoana, na tuati ma’i ha’apii toro’a tuati ma’i. Hau atu, e rave rahi te mau ti’a toro’a ‘aravihi no te mau tuha’a no te ‘ea e no te utuutura’a- totiar e o te horo’a mai i te tahi mau ha‘amaramaramara’a hau atu, e o te fa’a’ite mai i ta rātou i ora mai na e  i ‘ite mai na i roto i ta rātou ha’ara’a.

 

No te ha’apiira’a utuutura’a fare ma’i, te vaira te tahi aura’a piriha’o e te mau pū rau no te ‘ea e no te rapa’aura’a-totiare a te Haufenua e a te tuha’a unuma. Na roto i t e hō’ē tauto’ora’a ha‘amaita’ira’a tamau i te fa’aineinera ‘a toro’a, e fa’aterehia mai te fa’aineinera’a i te mau piahi i roto i te mau pū ha’apa’arira’a, a toru matahiti atura i teie nei e te mau tauturu-utuutu ma’i o tei fa’ aineinehia mai e te Pū no te Fa’aineinera’ a i te mau Toro’a no te ‘ Ea Mathilde Frébault.

 

Te rave’a e roa’a ai ta rātou Parau Tū’ite, ua titauhia te mau piahi no teie tau ha’apiira’a ia ha’afaufa’a i te ta‘ato’ara’ a o te mau ‘aravihi no ni’a i te fa’a’ohipara ‘a i taua toro’a ra. I roto i teie tau ha’apiira’a 2010, e 20 rahira’a o tei roa’a ta rātou Parau Tū’ite, i roto ia rātou 19 e pute ta rātou e hō’ē no te ha’apiira’a toro’a ’aravihi a te PUPF ( Pū Utuutura’a no Porinetia farani). Ua ‘ōperehia’tu te mau tino e pute ta rātou o tei manuia mai, no e to’o 15  no rātou na roto i te mau piha no te PUPF e e  5 i roto i te Fa’aterera’a no te ‘Ea. Mai te fa’a’ohipara’ ahia mai te fa’aineinera‘a i te 2 010 ra,e 8 mau tau ha’apiipiira’a o tei fa’atupuhia mai no te rahira‘a 160 rahira‘a piahi o tei fana’o mai na i te fa’aineinera‘a e 135  mau piahi e pute ta rātou na te Haufenua.