Peretītenira’a

Ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch i roto i te ‘iritira’a i te 10 ra‘a no te fa’anahora‘a no te Ta’uruanui no te mau Motu, fa’ atupuhia e te ‘Āmuitahira’a  tahiti no te tu’era‘a popo, i te monire ra, i te tahara’a no te mahana, i ni’a i te tahua no Fautau’a,  i Pira’e.

 

Mai te mau matahiti ato’a, a 10 matahiti i teie nei, te ha’aputuputu mai nei te  ‘Āmuitahira‘a tahiti no te tu’era a popo i te mau ma’ona ato’a o tei here i te tu’era’a popo menemene, o tei ta’iruru mai na roto i na ta‘amotu e pae. I roto hō’ē hepetoma te roara ‘a, e riro atu te Ta’uruanu ei vahi farereira‘a, no te ‘aitauira’a autaea’e e no te ‘aihoro’ara’a i rotopu i te mau ma’ona no te mau motu.

 

No teie fa’anahora‘a  ‘āpi, e 28  mau motu o tei ‘āmui mai, o tei ‘āfa’i mai 121 rahira‘a pupu o tei pa’ari te hina‘aro no te ‘ai’arora’a i te ti‘ara’a ‘aito no te tu’era’a popo, no te tu’era’a popo ato’a i  roto i te fare e tae noa’tu i te tu’era’a popo i ni’a  te one. Hau atu i te 2 000 rahira’a ma’ona o tei ta’iruru mai no te ha’uti i roto e 373 rahira’a ha’utira’a o te fa’atere’auhia e te ta’ato’ara’a no te pupu a te Tomite Fa’atere ‘ohipa. Piri i te 400 rahira’a feia fa’atere e feia tamoni ‘ore o te ‘ohipa atu no te horo’a i te hō’ē fa’anahora’a mau ha’uti nehenehe mau i roto  te roara’a hō’ē hepetoma.

 

Ua fa’aha’amana’o mai te Peretiteni e taua huru putuputra’a ra, e nehenehe ia e fa’ata’iruru mai i te huira’atira i ni’a i te mau faufa’a no te tu’aro, ‘ōia ho’i, te autaea’era’a, te fa‘aura’a, te fa‘a itera‘a i tō’na iho huru faito maita’i roa a’ e, te ‘au’ōpereperera’a e te fa’aturara’a te tah i te tahi.