Peretītenira’a

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana piti ra, i te ti’amana no te Ti’a Mana ‘Auvaha no Tapone i Farani, o Masahiro Fujikawa, e te ti’amana ‘aufauhia no Tapone i Porinetia farani, o Narii Faugerat.

 

Ua fa’atumu atu te Peretiteni, i roto i te reira farereira’a, i ni’a i te hina’aro o te ‘Āpo’ora’ahau no te ha’apa’ari fa’ahou atu a i te mau aura’a ta’ere, fa’arava’ira’a faufa’a e no te autaea’era’a i rotopu ia Porinetia farani e o Tapone. Te ma’ue nei te manure va a te taiete manureva araao Air Tahiti Nui i Tokyo e piti taime i te hepetoma, o tei riro ei mauha’a papu no te mau ‘aitauira’a fa’arava’ira’a faufa’a e ta’ere i rotopu ia Porinetia farani e o Tapone.

 

Hau atu i te reira, e nehenehe ato’a ia ta Porinetia farani, e ‘āmui atu i mua iti noa nei i roto i te ‘āpo’ora’a PALM o te ‘āmui hō’ē ia Tapone e te mau Fenua no Patitifa. Ua titau manihini ato’a atu te Peretiteni i te Ti’amana ‘Auvaha no Tapone i Farani, o Masato Kitera, ia tere mai e mata’ita’i ia Tahiti e tō’na mau Motu, no te fa’anahora’a i te fa’ahotura’a i te mau aura’a i rotopu ia Porinetia farani e o Tapone.